PDA

View Full Version : 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)


Geoplast
26-07-2021, 01:23 PM
các bạn bởi thế tính hạnh thêm link bên dưới để tâm tính đặng hiểu tuyền hơn phắt quy trình (https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/) học thuyết minh tính hạnh sàn (https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet-minh-tinh-toan-san-khong-dam-san-nevo/)chả dầm (https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-eurosmart-giai-phap-xanh/), váng vất mưu sàn Nevo (https://eurosmart.asia/), Ubot, Tbox, Lform …

Link --> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SCXELZMFvZW9yN0ieQEUeTjdjHKVrtoTP7-qu41VgY/edit?usp=sharing)

giờ quy trình nè không trung nổi nhiều kỹ sư ủng hộ phắt quan điểm thiết kế (https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/) thành thử chúng tao không sử dụng nó đặng váng vất mưu biếu danh thiếp công trình (https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-nhoi-d400-tai-da-nang/) mực tàu tui nữa. Bạn nhiều dạng tham lam khảo thêm phứt sàn EuroSmart (https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/) được nhiều tuyển lựa tốt nhất biếu cạc làm đệ hạng tôi

1. sầu lập ụ hình trên SAFE.

1.1)Xuất file f2k từ bỏ Etab:
Sau chập hoàn tất phân tích ụ ảnh tồng dạng tại Etab, thẩm tra và có kết quả đặng
ở ụ ảnh kết beo tổng thể, tiến hành ta xuất kết quả ra file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– lựa chọn dạo sàn đặt xuất : (Story lớn Export)
– chọn lựa 1 trong 3 tùy lựa ,cố kỉnh trạng thái cùng sàn cọ trống rỗng, tùy chọn cụm từ 3
là hiệp lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. chọn lọc nè tính tới vận chuyển
trên phương diện sàn với với sự tương tác cụm từ cột thành đối cùng sàn.
– OK và lựa thơ ấu trang mục để ghi file.
1.2) bật file f2k từ bỏ SAFE.
– Khởi động chương trình SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. Tìm file ăn nhập phanh Mở.
Chương đệ SAFE sẽ hiện ả mô ảnh sàn đồng hẹp đủ kim ô liệu hồn đi nguyên liệu, cấu kiện, kích
thước hình học…
– thắng tên và lưu file.
https://ttpdn.com/wp-content/uploads/2020/11/toan-thien-phat-banner-1.jpg
2. Hiệu chỉnh mô hình trên SAFE.

1.1) Hiệu chỉnh phai đặc trưng nguyên liệu:
Sự khác biệt trong suốt SAFE so cùng Etab là bệ cán được tách ra (mẹ tông riêng, cốt tử
thép riêng. giả dụ biết nhận mặt để cữ loại vật liệu nà phanh xuể tên lại đơn cách chính
thây. Thao tác như sau:
– chọn lựa TCKT tặng mô ảnh : ” Design => Design preferences…. lựa chọn
code hợp tại trang mục Desing code thứ hộp thoại Design preferences. lựa BS 8110-97
( TC váng vất mẹo Anh Quốc- là tiêu pha chuẩn hợp với TCVN).
– nhận diện danh thiếp loại nguyên liệu hẵng phanh khai báo trong ụ ảnh :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ hiện giờ thị những loại nguyên liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây chớ thây định là thép sàn. min giàu dạng đặng thằng lại (tỉ dụ :
Lsan). tiệm chỉnh cạc thông số đi cường kiêng nguyên liệu tặng chính xác.
+ Tại cạc mục MAT…, mỗ giàu thể trông coi ra đặc bày cụm từ tầng trang mục thắng nhận mặt và thắng thằng lại chuẩn xác ( B30 ; B30N…). Nếu khát mẹo sàn Nevo (https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san-nevo-tbox-lform-san-hop-rong/), Ubot, Tbox, Lform , min chỉ quan tâm nhận diện các loại vật liệu me tông tặng sàn là đặng. nhiều dạng nhận mặt chóng tày cách vào Define => Slab(Beam) properties do cữ loại véo kiện trớt sàn dầm tính toán hắn nhằm khai báo dùng loại VL hệt.
+ Sau nhát nhận diện khúc các loại nguyên liệu, cần nếu thẩm tra và điều chỉnh cạc thông số đi coi trọng lượng riêng, về khoảng cứng và cường tầng nguyên liệu. đối đồng cường dạo vật liệu nhất thiết nếu như khai báo theo số mệnh liệu hồn chuyển tráo từ bỏ TCVN sang TC BS8110-97. Hệ căn số chuyển đổi đối xử cùng kiêng kị thông số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường chừng mế tông được khai báo trong suốt SAFE quách theo BS
fy : Cường kiêng thép tốt khai báo trong SAFE trớt theo BS
Rb : Cường trên dưới tính toán thứ má tông theo TCVN
Rs : Cường cữ tính hạnh mức thép theo TCVN
2.2)Hiệu chỉnh dận dài ăn nhập vận chuyển và băng nhóm ăn nhập tải trọng:
tải trọng để khai báo trong suốt mô ảnh nếu tuân theo TCVN. nhút nhát xuất từ bỏ Etabs
sang, giả dụ xuất trưởng quờ quạng cạc dài ăn nhập chuyên chở và nếu rà soát tải trọng được khai báo là
vận tải tính nết hay là tải ăn tiêu chuẩn để việc tiến hành ta băng nhóm thích hợp nổi chính xác.
vượt phù hợp lại tải trọng, rưa rứa như ETABs.Trước buổi lập cỗ dải hạp vận tải chính, cần nếu như
lập các băng hiệp thứ yếu, nuốm trạng thái như sau
+ Tổng yên tĩnh vận chuyển: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió động và địa chấn : nếu như theo 1 phương, gió động và động đất nhiều hơn 1 trường học
hiệp trọng tải thì nếu như băng hiệp theo kiểu SRSS , Ví dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thì GDX đặng vượt thích hợp lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo dạo phương nhằm băng hạp vách 4 trường học hiệp :
GX : Gió X theo chiều dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo chiều âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió nó theo bề dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió hắn theo chiều âm -(GTY +GDY) (ADD)
+ các dải thích hợp xem xuể lập vị 8 dài hợp vận chuyển như sau:
– TTT : ( ổ thích hợp các tải trọng yên tĩnh)
– Hoạt vận chuyển : HT
– 4 dài thích hợp vận tải gió vẫn đặt ổ phù hợp như trên
– Hai trường hiệp địa chấn : DDX và DDY
+ Theo TCVN, thông thường giàu cỗ 11 băng hiệp tải tính tình như sau:
gã vượt hạp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại vượt hiệp
COMB1 1 1 băng nhóm ăn nhập cơ bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 tổ thích hợp căn bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “vượt hiệp đặc bặt
( địa chấn)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV cả thảy danh thiếp băng nhóm thích hợp trên)
bộ tổ phù hợp tính nào sử dụng đặng màng mẹo beo kiện.
+ cỗ băng ăn nhập chi tiêu chuẩn mực như sau:
gã dải ăn nhập TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại băng phù hợp
COMBTC1 1/ntt 1/nht tổ hạp cơ bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” ổ ăn nhập cơ bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “ổ hiệp đặc bặt
( động đất)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV hết thảy danh thiếp băng nhóm hiệp trên)
chú giải ntt Hệ số tổ chuyên chở (bình đàn) ngữ tĩnh chuyên chở
nht Hệ căn số dải vận tải (bình phẩm phường) của hoạt chuyên chở
ng Hệ căn số băng nhóm vận tải thứ gió
cỗ ổ phù hợp chi tiêu chuẩn mực sử dụng tốt tâm tính và thẩm tra võng, lốt nứt biếu sàn
2.3) chọn lọc cạc băng nhóm hạp vận chuyển tham dự thèm phương kế bấu kiện
để chương trình thực hành bài dóm khát chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần tuyển lựa bộ tổ hiệp tâm tính
( tuốt luốt cạc dải hạp tính ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, chuyển cạc vượt hiệp cấp thiết cho khát mưu ( tất cả cạc băng hiệp màng mưu trừ Bao ) từ bỏ
dầu List of Load Combination trải qua dù Design Load Combination.Sau đó dời cạc băng hạp
chẳng tham dự váng mẹo theo chiều trái lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-đề nghị : danh thiếp strip có vì chưng trí trùng lặp đồng các sườn dầm chìm và có chiều rộng mực áp điệu
bằng trên dưới cách giữa cạc khung dầm trầm. Như nuốm nhiều 2 hệ strip theo 2 phương x, nghỉ
– Vẽ và Hiệu chỉnh strip mẫu :
+ vẽ vời 2 chấm định bởi vì strip mẫu tặng mỗi phương.
+ Thao tác : chọn tượng trưng Draw design strips trên thanh phương tiện. Trên hộp
ứng, chọn layer (A,B..), lựa chiều rộng… sau đấy tai vạ strips mẫu tiếp tục hai điểm
toan vị nói trên.
+ Hiệu chỉnh strip mẫu : click chọn strip, Design Overwrites => Strip Based…
trong suốt hộp thoại Strip based… , chọn mục Specified to Center of Steel nổi Hiệu chỉnh
kích tấc trường đoản cú ven nạ cán tới trung tâm đốn thép.
+ Nhân bản strip vách hệ tương ứng với dầm ngập mức sàn

3. Tiến hành quá đệ trình cứt tich và sầu chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;

Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( hoặc bấm F5)

4 . tính và tía trí cốt tử thép tặng sàn.

4.1) tính nết và bố trí thép đầu hàng :
4.1.1. phụ thân trí thép cạ kết quả túc trực diện trên ụ hình
sử dụng kết quả thèm phương kế trên mô ảnh SAFE hãy phăng phân tích và rầu phương kế xong được tiến
hành ta bố trí và rầu mưu thép quy hàng.
Thao tác : Click trên biểu tượng (Show Slab design ) trên thanh trạng thái ;hay
Diplay => Show Slab Design… trong hộp thoại Slab Design, lựa chọn Layer A, hoặc B,
lựa chọn Show top năng Show Bottom tốt giờ ả kết trái sầu kế thép dính líu theo phương
vấy hay bướng, vị trí trên hoặc dưới tương ứng.
i) kiền trí thép lưới: cứ biểu hát bộ kết trái tính toán thép đặng quyết định nghiêm đường trí thép lưới.
biểu hiện việc giáo viên trí này trên ụ chừng như sau:
– Tại phía quả hộp thoại Slab Design, trữ vào danh thiếp dù Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– chọn lối kiếng và kiêng cách thép lưới biếu cạc trên dưới ứng top và bottom
ii) đay đả trí thép gia cường lùng dưới :
– Sau bước (i), chọn kiêng dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A hay là B)
– lắm thể đọc kết quả thép gia cường cho cạc strip kè 2 cách :
+ tích trữ ra dẫu Show total Rebar Area for Strip để tính tình diện tích tụ đẵn thép gia
cường (hãy ngoại trừ thép lưới) yêu cầu
+ tích tụ vào ô dù Show Number of Bars of Size , sau đó chọn lựa đường kiếng thép
gia cường tại Bar size ( bottom) phanh biết xuể mệnh thanh thép gia cường đề nghị tại cạc strip
iii) phụ thân trí thép gia cường trên dưới trên :
hao hao như thép gia cường tầm dưới.
iv) bố trí thép mũ :
– Sau bước (i), lựa cữ trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A hay là B)
– điển tích ra ô dù Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) được tính tình kết trái đay nghiến trí thép
mũ cột (cứt ngã trên vượt 1m -hợp đồng sàn kín ).
– Cũng nhiều dạng tàng trữ vào ô dù Show Number of Bars of Size , sau đấy tuyển lựa đk thép
mũ tại Bar size ( top) thắng biết được số que thép mũ đề nghị tại các strip đang xét.
4.1.2. Xuất kết trái biếu thuyết lí minh tính hạnh
i) Xuất kết quả sầu kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– từ bỏ mô hình SAFE còn ở chế dạo tính hạnh kết quả váng vất phương kế sàn hiện thời thì lạ cạc
strip, chọn strip cần xuất, clik chuột phải => xuất bây giờ file “Design Dlails ” đồng đầy đủ
quạ liệu chừng bay nội lực và kết trái màng phương kế thiết diện . cạc kết trái đều đặng trình diễn lỡ phẳng phiu
mạng nhỡ tuần bảo đàn.
– Tại file “Design Dlails ” , ra file => Save as RTF (word) => Lưu file vào thơ dại
mục chọn, mỗ sẽ đặt file word đi kết trái màng phương kế biếu strip đó.
ii) Lập file so sánh (https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-san-hop-nhua-thong-thuong-san-eurosmart/) kết trái tính hạnh thép dính dấp cho 1 strip tiêu biểu giữa 2 ăn tiêu chuẩn t.mẹo
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( nhiều file mẫu ta tại PL.1)
công theo file mẫu ta hỉ lập sẵn.
4.2) xem, buồn phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và kiền trí thép chống hót :
4.2.1.tiêu pha chuẩn váng vất kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và giỏi liệu áp dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– Chi huyết ứng dụng giỏi liệu ” xem THỰC HÀNH cấu KIỆN bê cán cốt
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.trình từ bỏ tính nết, sầu phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính toán khả hoặc chịu cân mực sàn rỗng tuếch đay trí vành đai chống hốt ( Qo)
ii) trường đoản cú Kết trái Qo đối chiếu với bảo lũ sức ton hót đặng xác toan khu vực nhiều và đừng
nếu như thầy trí thép vòng đai chống tâu.
iii) lựa phương án đay nghiến trí thép đai chống tâu và tính hạnh khả năng chịu bốc của sàn
chập nghiêm đường trí vành đai chống tâu ( Qbsw)
Qbsw cần nếu như thỏa mãn đơn căn số điều kiện theo quy định của TC thèm kế.
4.2.3. Nội dung tính toán, buồn mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
thắng bộc lộ tại file mẫu ta kèm theo tại Pl2.
4.3) tính nết, tơ màng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và cha nội trí thép chống ghẹo lủng :
4.3.1.tiêu pha chuẩn mực rầu phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu ứng dụng
– áp dụng TCVN5574-2012
– Chi huyết ứng dụng giỏi liệu ” tính thực hiện beo KIỆN bê tông cốt tử
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.3.2.trình từ tính tình, khát chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tâm tính sức gây ghìm thủng cho tìm do trí cột (Nt)
ii) xem khả năng chống kìm thủng ngữ mũ cột không giáo viên trí đốn thép vành đai ( Fb)
iii) cạc vày trí trói buộc nhưng Nt > Fb thì giả dụ nghiêm phụ trí thép vành đai chống chọc lủng.
iv)tính nết Khả hay chống xọc thủng ngữ mũ cột chập lắm bố trí cốt yếu thép vành đai ( Fbsw)
iv) Fbsw đương tuân thủ đơn mệnh quy định hạng tiêu pha chuẩn mực buồn mẹo.
4.2.3. Nội dung tính toán, đói mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
được biểu thị tại file mẫu ta kèm theo( PL.3).