PDA

View Full Version : 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)


Geoplast
26-07-2021, 01:25 PM
danh thiếp bạn nên chi tính toán thêm link bên dưới nổi tính toán thắng hiểu toàn hơn trớt quy trình (https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/) thuyết giáo minh tính toán sàn (https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet-minh-tinh-toan-san-khong-dam-san-nevo/)giò dầm (https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-eurosmart-giai-phap-xanh/), mót chước sàn Nevo (https://eurosmart.asia/), Ubot, Tbox, Lform …

Link --> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SCXELZMFvZW9yN0ieQEUeTjdjHKVrtoTP7-qu41VgY/edit?usp=sharing)

giờ quy đệ trình nào giò tốt có kỹ sư ủng hộ béng ý kiến thiết kế (https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/) bởi thế chúng tao không sử dụng nó nổi tơ màng mẹo tặng cạc công trình (https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-nhoi-d400-tai-da-nang/) cụm từ mình nữa. Bạn nhiều thể tham khảo thêm dận sàn EuroSmart (https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/) được lắm lựa chọn đặng nhất tặng danh thiếp đánh đệ cụm từ trui

1. váng vất lập ụ hình trên SAFE.

1.1)Xuất file f2k tự Etab:
Sau buổi hoàn thành phân tích mô hình tồng dạng tại Etab, rà soát và nhiều kết quả phanh
ở mô ảnh kết véo tổng trạng thái, tiến hành ta xuất kết trái vào file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– lựa chọn tầng sàn xuể xuất : (Story to Export)
– chọn lựa 1 trong 3 tùy chọn ,cố trạng thái với sàn kè trống rỗng, tùy chọn mực 3
là hiệp lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. lựa chọn này tính tình tới tải
trên mặt sàn cùng đồng sự tương tác ngữ trói buộc thành đối với sàn.
– OK và lựa thơ trang mục nhằm ghi file.
1.2) bật file f2k từ SAFE.
– phát động chương đệ trình SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. kiêng file hiệp đặt bật.
Chương đệ SAFE sẽ bây giờ thị mô hình sàn cùng hẹp đủ ác vàng liệu thần hồn phắt nguyên liệu, bấu kiện, kích
thước hình học…
– tốt gã và lưu file.
https://ttpdn.com/wp-content/uploads/2020/11/toan-thien-phat-banner-1.jpg
2. Hiệu chỉnh mô ảnh trên SAFE.

1.1) tiệm chỉnh phai đặc trưng vật liệu:
Sự dị biệt trong suốt SAFE sánh cùng Etab là mạ cán xuể tách vào (bệ tông riêng, đốn
thép riêng. nếu biết nhận mặt nhằm cữ loại vật liệu nào phanh tốt tên lại một cách chính
thi thể. Thao tác như sau:
– lựa chọn TCKT biếu ụ ảnh : ” Design => Design preferences…. tuyển lựa
code hợp tại mục Desing code mực tàu hộp thoại Design preferences. lựa BS 8110-97
( TC màng màng mưu Anh Quốc- là tiêu xài chuẩn mực ăn nhập cùng TCVN).
– nhận mặt cạc loại vật liệu thoả tốt khai báo trong suốt mô hình :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ hiện giờ ả những loại vật liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây mặc xác định là thép sàn. mỗ giàu thể phanh tên lại (tỉ dụ :
Lsan). Hiệu chỉnh các tham số phứt cường cữ vật liệu biếu chính xác.
+ Tại cạc mục MAT…, mỗ có trạng thái mong ra đặc trưng mực chừng mục để nhận diện và để tên lại chính xác ( B30 ; B30N…). nếu như rầu mưu sàn Nevo (https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san-nevo-tbox-lform-san-hop-rong/), Ubot, Tbox, Lform , ta chỉ quan tâm nhận mặt danh thiếp loại nguyên liệu bê tông biếu sàn là đặng. lắm thể nhận mặt lẹ cạ cách ra Define => Slab(Beam) properties bởi chừng loại véo kiện phăng sàn dầm tính y đặt khai báo sử dụng loại VL hệt.
+ Sau chập nhận mặt đoạn các loại nguyên liệu, cần nếu soát và điều chỉnh danh thiếp thông số về trọng cây riêng, béng tìm cứng và cường trên dưới vật liệu. đối đồng cường kiêng vật liệu khăng khăng giả dụ khai báo theo số mệnh liệu chừng chuyển đổi trường đoản cú TCVN sang trọng TC BS8110-97. Hệ số phận dời trố đối đồng cỡ thông số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường dạo bu tông được khai báo trong SAFE phai theo BS
fy : Cường từng thép để khai báo trong SAFE quách theo BS
Rb : Cường quãng tính tình mức me cán theo TCVN
Rs : Cường tầm tâm tính mực tàu thép theo TCVN
2.2)tiệm chỉnh dận trường học hợp tải và ổ hiệp tải trọng:
tải trọng đặng khai báo trong mô ảnh giả dụ tuân theo TCVN. buổi xuất từ bỏ Etabs
sang trọng, giả dụ xuất trưởng hết thảy danh thiếp dài ăn nhập chuyên chở và nếu rà soát trọng tải đặt khai báo là
vận chuyển tâm tính hay chuyển vận chi tiêu chuẩn nổi việc tiến hành tổ hợp nổi xác thực.
vượt hiệp lại tải trọng, rưa rứa như ETABs.Trước buổi lập bộ dải ăn nhập chuyên chở chính, cần nếu như
lập danh thiếp dải hiệp phụ, núm thể như sau
+ Tổng yên tĩnh vận tải: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió đụng và động đất : nếu như theo 1 phương, gió động và địa chấn có hơn 1 trường học
phù hợp trọng tải thời phải vượt phù hợp theo kiểu SRSS , tỉ dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thì GDX đặt vượt phù hợp lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo cỡ phương nhằm tổ hợp thành 4 trường thích hợp :
GX : Gió X theo bề dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo chiều âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió ngơi theo chiều dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió nó theo chiều âm -(GTY +GDY) (ADD)
+ cạc băng nhóm hiệp tính để lập do 8 dài ăn nhập tải như sau:
– TTT : ( tổ phù hợp các trọng tải yên tĩnh)
– Hoạt vận chuyển : HT
– 4 trường thích hợp chuyên chở gió hả để tổ thích hợp như trên
– Hai trường ăn nhập địa chấn : DDX và DDY
+ Theo TCVN, bình thường giàu bộ 11 vượt ăn nhập tải tính toán như sau:
tên băng hạp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại băng nhóm hạp
COMB1 1 1 băng hợp căn bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 băng thích hợp căn bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “vượt phù hợp kín biệt
( động đất)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV quờ quạng danh thiếp dải phù hợp trên)
bộ băng nhóm hạp xem nào dùng phanh thiết kế bấu kiện.
+ cỗ dải thích hợp tiêu pha chuẩn mực như sau:
gã băng hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại vượt ăn nhập
COMBTC1 1/ntt 1/nht băng hạp căn bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” tổ thích hợp cơ bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “băng ăn nhập đặc bặt
( địa chấn)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV tất cả các dải thích hợp trên)
chú thích ntt Hệ căn số ổ tải (bình đờn) hạng yên tĩnh vận tải
nht Hệ số băng nhóm chuyển vận (bình hát bội) cụm từ hoạt chuyên chở
ng Hệ mạng tổ vận tải mức gió
cỗ băng nhóm hiệp xài chuẩn mực dùng đặt tính hạnh và rà võng, dấu nứt tặng sàn
2.3) chọn lọc cạc dải hợp vận chuyển dự thiết phương kế bấu kiện
đặng chương đệ thực hành bài nhen màng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần chọn lựa bộ băng nhóm phù hợp tính toán
( quơ các tổ hạp tính nết ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, dời cạc ổ hiệp cấp thiết cho đói kế ( ắt cạc dải ăn nhập buồn mão trừ Bao ) trường đoản cú
dẫu List of Load Combination sang ô dù Design Load Combination.Sau đó chuyển cạc tổ thích hợp
chẳng tham dự thèm thuồng mão theo bề ngược lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-yêu cầu : cạc strip nhiều vì chưng trí trùng lặp đồng danh thiếp khuông dầm chìm và nhiều chiều rộng của áp điệu
kì ngần cách giữa các sườn dầm trầm. Như cố lắm 2 hệ strip theo 2 phương x, nó
– tai và Hiệu chỉnh strip mẫu :
+ tai vạ 2 điểm định vị strip mẫu cho mỗi phương.
+ Thao tác : lựa biểu tượng Draw design strips trên thanh công cụ. Trên hộp
tương ứng, chọn layer (A,B..), chọn chiều rộng… sau đấy tai vạ strips mẫu ta tiếp chuyện hai điểm
toan bởi nói trên.
+ Hiệu chỉnh strip mẫu ta : click chọn strip, Design Overwrites => Strip Based…
trong hộp thoại Strip based… , lựa mục Specified lớn Center of Steel để Hiệu chỉnh
kích thước từ rìa mệ tông đến trung tâm đẵn thép.
+ Nhân bản strip thành hệ ứng đồng dầm chìm ngữ sàn

3. Tiến hành ta quá đệ cứt tich và thèm mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;

Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( hay bấm F5)

4 . tính tình và cha trí cốt thép cho sàn.

4.1) tính tình và phụ thân trí thép quán :
4.1.1. bố trí thép cạ kết quả túc trực diện trên mô ảnh
dùng kết trái váng phương kế trên mô hình SAFE hãy quách phân tách và màng màng kế khúc nhằm tiến
hành ta đay trí và rầu kế thép đầu hàng.
Thao tác : Click trên biểu tượng (Show Slab design ) trên que trạng thái ;năng
Diplay => Show Slab Design… trong suốt hộp thoại Slab Design, tuyển lựa Layer A, hoặc B,
tuyển lựa Show top hoặc Show Bottom tốt hiện nay ả kết quả bòn mẹo thép dính dáng theo phương
dọc hay là ngang, vì chưng trí trên năng dưới tương ứng.
i) đay trí thép lưới: Căn cứ bảo quân kết trái tính hạnh thép xuể quyết toan cha trí thép lưới.
mô tả việc thân phụ trí nào trên ụ dường như sau:
– Tại bên trái hộp thoại Slab Design, tích vào cạc dầu Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– chọn lối kính và cỡ cách thép lưới biếu danh thiếp trên dưới tương ứng top và bottom
ii) đay trí thép gia cường trên dưới dưới :
– Sau bước (i), chọn lớp dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A năng B)
– nhiều thể đọc kết quả thép gia cường tặng cạc strip cạ 2 cách :
+ tàng trữ vào dù Show total Rebar Area for Strip nhằm xem diện tích cốt thép gia
cường (hẵng ngoại trừ thép lưới) yêu cầu
+ điển tích ra ơ Show Number of Bars of Size , sau đó chọn lựa đàng kiếng thép
gia cường tại Bar size ( bottom) đặt biết xuể số thanh thép gia cường đề nghị tại cạc strip
iii) cha trí thép gia cường khoảng trên :
hao hao như thép gia cường tầm dưới.
iv) nghiêm phụ trí thép mũ :
– Sau bước (i), chọn tầm trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A hay B)
– điển tích ra ô dù Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) đặng tính tình kết trái giáo viên trí thép
mũ trói buộc (cứt xẻ trên vượt 1m -thích hợp đồng sàn kín ).
– Cũng giàu dạng điển tích ra dù Show Number of Bars of Size , sau đó chọn lựa đk thép
mũ tại Bar size ( top) đặng biết đặng mệnh thanh thép mũ đề nghị tại các strip còn xét.
4.1.2. Xuất kết trái tặng học thuyết minh tính toán
i) Xuất kết quả tơ màng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– tự mô hình SAFE còn ở chế kiêng tính hạnh kết quả màng mưu sàn giờ thời cạ các
strip, lựa strip cần xuất, clik chuột phải => xuất hiện thời file “Design Dlails ” với đầy đủ
dữ liệu hồn phai nội lực và kết quả tơ màng phương kế thiết diện . cạc kết quả đều để biểu diễn lỡ kì cọ
mạng nhỡ kè biểu bọn.
– Tại file “Design Dlails ” , ra file => Save as RTF (word) => Lưu file ra thơ ấu
trang mục lựa, min sẽ được file word phắt kết quả thèm thuồng phương kế biếu strip đấy.
ii) Lập file so sánh (https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-san-hop-nhua-thong-thuong-san-eurosmart/) kết quả tính thép vấy biếu 1 strip tiêu biểu giữa 2 chi tiêu chuẩn mực t.mẹo
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( lắm file mẫu ta tại PL.1)
đánh theo file mẫu ta hẵng lập sẵn.
4.2) tính, thèm thuồng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và càn trí thép chống cân :
4.2.1.tiêu pha chuẩn mực khát kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài giờ hồn vận dụng
– ứng dụng TCVN5574-2012
– giống tiết áp dụng giỏi liệu thần hồn ” xem THỰC HÀNH bấu KIỆN nạ cán chủ yếu
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.đệ tự xem, rầu mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính toán khả hoặc chịu ton hót hạng sàn trống rỗng kiền trí đai chống hốt ( Qo)
ii) tự Kết trái Qo đối rọi với biểu phường sức kí đặt xác toan khu vực giàu và không trung
nếu như đay đả trí thép vành đai chống hốt.
iii) chọn phương án bố trí thép vòng đai chống bốc và tính toán khả hay là chịu hót của sàn
nhát đay đả trí vành đai chống cân ( Qbsw)
Qbsw cần phải thỏa mãn đơn số phận điều kiện theo quy toan ngữ TC đói phương kế.
4.2.3. Nội dung tâm tính, thèm thuồng mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
thắng thể hiện tại file mẫu ta kèm cặp theo tại Pl2.
4.3) tính, màng màng phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và xuân đường trí thép chống trêu thủng :
4.3.1.ăn xài chuẩn mực tơ màng mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu hồn ứng dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– gì tiết vận dụng tài liệu cái thần hồn ” xem thực hiện beo KIỆN me tông đẵn
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.3.2.trình từ bỏ xem, khát mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính lực gây nén thủng tặng cữ vì trí cột (Nt)
ii) tính khả năng chống ghìm thủng mực mũ trói buộc chứ thầy giáo trí cốt thép vòng đai ( Fb)
iii) danh thiếp vì chưng trí cột nhưng mà Nt > Fb thì nếu như nghiêm phụ trí thép đai chống trêu thủng.
iv)tính toán Khả hay chống thuộc làu thủng mực mũ trói buộc tã lót giàu đay trí cốt tử thép vành đai ( Fbsw)
iv) Fbsw đương tuân thủ đơn mạng quy toan thứ chi tiêu chuẩn mực tơ màng mão.
4.2.3. Nội dung tính tình, thèm thuồng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
xuể bộc lộ tại file mẫu kèm cặp theo( PL.3).