PDA

View Full Version : 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)


Geoplast
26-07-2021, 01:28 PM
các bạn nên tính hạnh thêm link bên dưới thắng tính nổi hiểu rặt hơn trớt quy đệ (https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/) thuyết lí minh tính nết sàn (https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet-minh-tinh-toan-san-khong-dam-san-nevo/)giò dầm (https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-eurosmart-giai-phap-xanh/), váng vất kế sàn Nevo (https://eurosmart.asia/), Ubot, Tbox, Lform …

Link --> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SCXELZMFvZW9yN0ieQEUeTjdjHKVrtoTP7-qu41VgY/edit?usp=sharing)

hiện thời quy trình nào chả nhằm giàu kỹ sư ủng hộ về ý kiến thiết kế (https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/) cho nên chúng trui không trung sử dụng y để bòn chước biếu danh thiếp công trình (https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-nhoi-d400-tai-da-nang/) hạng mình nữa. Bạn giàu trạng thái tham khảo thêm đi sàn EuroSmart (https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/) tốt giàu chọn lọc nhằm nhất tặng danh thiếp đánh đệ cụm từ tôi

1. thiết lập ụ hình trên SAFE.

1.1)Xuất file f2k từ bỏ Etab:
Sau buổi hoàn thành phân tích mô ảnh tồng thể tại Etab, rà soát và có kết trái xuể
ở ụ hình kết cấu tổng trạng thái, tiến hành ta xuất kết trái vào file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– chọn lựa trên dưới sàn đặt xuất : (Story to Export)
– chọn lọc 1 trong 3 tùy chọn ,cụ thể cùng sàn tuần tra trống, tùy chọn thứ 3
là phù hợp lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. chọn lựa nè tính toán tới chuyển vận
trên mặt sàn cùng đồng sự tương tác thứ trói buộc thành đối xử đồng sàn.
– OK và chọn thư từ mục đặt ghi file.
1.2) bật file f2k tự SAFE.
– Khởi động chương đệ trình SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. khoảng file hợp phanh Mở.
Chương trình SAFE sẽ hiện ả ụ ảnh sàn đồng hẹp đủ mặt trời liệu hồn phắt vật liệu, bấu kiện, kích
thước hình học…
– để gã và lưu file.
https://ttpdn.com/wp-content/uploads/2020/11/toan-thien-phat-banner-1.jpg
2. tiệm chỉnh mô hình trên SAFE.

1.1) tiệm chỉnh phứt đặc trưng nguyên liệu:
Sự khác biệt trong SAFE sánh cùng Etab là mạ cán được tách vào (bâu cán riêng, chính yếu
thép riêng. nếu như biết nhận diện xuể khoảng loại vật liệu nè nhằm nhằm gã lại đơn cách chính
thây. Thao tác như sau:
– chọn lựa TCKT tặng ụ hình : ” Design => Design preferences…. chọn lọc
code hạp tại trang mục Desing code thứ hộp thoại Design preferences. chọn BS 8110-97
( TC váng mão Anh Quốc- là tiêu pha chuẩn hiệp đồng TCVN).
– nhận diện cạc loại nguyên liệu hẵng tốt khai báo trong suốt ụ ảnh :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ giờ thị những loại vật liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây kệ xác định là thép sàn. min có trạng thái xuể thằng lại (Ví dụ :
Lsan). Hiệu chỉnh danh thiếp tham số trớt cường tầng vật liệu tặng chính xác.
+ Tại danh thiếp trang mục MAT…, min lắm dạng nhóng vào kín trưng hạng cữ trang mục phanh nhận diện và đặt tên lại chính xác ( B30 ; B30N…). nếu như màng màng mưu sàn Nevo (https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san-nevo-tbox-lform-san-hop-rong/), Ubot, Tbox, Lform , min chỉ quan tâm nhận diện các loại nguyên liệu bê tông tặng sàn là nổi. giàu thể nhận mặt chóng kì cọ cách ra Define => Slab(Beam) properties bởi vì kiêng loại bấu kiện chạy sàn dầm xem ngơi đặt khai báo dùng loại VL giống.
+ Sau lát nhận diện xong danh thiếp loại nguyên liệu, cần nếu như thẩm tra và điều chỉnh các tham số đi trọng cây riêng, chạy tầng cứng và cường kiêng kị nguyên liệu. đối với cường trên dưới nguyên liệu một mực nếu như khai báo theo mạng giờ hồn dời đánh tráo từ bỏ TCVN sang trọng TC BS8110-97. Hệ số phận dời đánh tráo đối cùng lùng tham số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường lùng bầm tông được khai báo trong suốt SAFE quách theo BS
fy : Cường chừng thép tốt khai báo trong SAFE chạy theo BS
Rb : Cường tìm kiếm tính hạnh mức bệ tông theo TCVN
Rs : Cường tầm tính toán mực tàu thép theo TCVN
2.2)tiệm chỉnh trớt dài thích hợp vận chuyển và tổ ăn nhập tải trọng:
tải trọng được khai báo trong mô hình phải tuân theo TCVN. lót xuất từ bỏ Etabs
trải qua, nếu xuất hết quờ quạng danh thiếp trường phù hợp vận tải và nếu như thẩm tra trọng tải thắng khai báo là
tải tâm tính hay vận chuyển xài chuẩn phanh việc tiến hành tổ ăn nhập tốt chính xác.
băng nhóm hạp lại trọng tải, hao hao như ETABs.Trước buổi lập cỗ ổ hợp vận chuyển chính, cần phải
lập danh thiếp tổ hợp phụ, vậy dạng như sau
+ Tổng yên tĩnh tải: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió hễ và động đất : phải theo 1 phương, gió đụng và động đất lắm hơn 1 trường
ăn nhập trọng tải thời giả dụ dải phù hợp theo kiểu SRSS , tỉ dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thì GDX phanh tổ phù hợp lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo dạo phương đặt vượt ăn nhập vách 4 trường học ăn nhập :
GX : Gió X theo bề dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo chiều âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió hắn theo chiều dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió nó theo bề âm -(GTY +GDY) (ADD)
+ các băng nhóm hợp xem xuể lập bởi vì 8 dài thích hợp tải như sau:
– TTT : ( băng nhóm hiệp các tải trọng tĩnh)
– Hoạt tải : HT
– 4 dài hợp vận chuyển gió thoả được băng nhóm hiệp như trên
– Hai dài hiệp động đất : DDX và DDY
+ Theo TCVN, bình thường giàu cỗ 11 dải hạp vận tải tính tình như sau:
thằng tổ phù hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại băng phù hợp
COMB1 1 1 tổ ăn nhập căn bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 băng nhóm phù hợp cơ bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “vượt phù hợp kín bặt
( động đất)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV tất thảy cạc băng nhóm ăn nhập trên)
bộ dải hợp tính hạnh nào là sử dụng xuể sầu mão véo kiện.
+ bộ vượt phù hợp tiêu xài chuẩn như sau:
tên dải thích hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại ổ thích hợp
COMBTC1 1/ntt 1/nht ổ ăn nhập căn bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” vượt hợp căn bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “vượt hạp kín bặt
( động đất)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV tất các tổ hiệp trên)
Ghi chú ntt Hệ căn số ổ vận chuyển (bình phẩm đồ) mực yên tĩnh vận tải
nht Hệ mạng băng nhóm chuyên chở (bình phẩm bọn) mực hoạt vận tải
ng Hệ căn số dải vận chuyển cụm từ gió
bộ ổ hiệp xài chuẩn mực dùng đặt tính nết và kiểm tra võng, dấu nứt cho sàn
2.3) tuyển lựa cạc vượt hợp chuyên chở tham dự sầu kế bấu kiện
thắng chương trình thực hành bài bác nhón màng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần lựa chọn bộ ổ hạp tính
( tuốt các vượt hiệp tính nết ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, dời danh thiếp vượt hiệp cấp thiết biếu thèm kế ( tất thảy danh thiếp ổ hiệp buồn mão trừ Bao ) từ bỏ
ơ List of Load Combination qua dù Design Load Combination.Sau đó dời các tổ thích hợp
không dự bòn kế theo bề ngược lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-yêu cầu : danh thiếp strip lắm do trí trùng lặp đồng các sườn dầm ngập và nhiều chiều rộng mực kinh qua
phẳng phiu dạo cách giữa danh thiếp khuông dầm chìm. Như nuốm có 2 hệ strip theo 2 phương x, nó
– vẽ vời và Hiệu chỉnh strip mẫu :
+ vẽ chuyện 2 chấm toan vày strip mẫu cho mỗi phương.
+ Thao tác : chọn tượng trưng Draw design strips trên que phương tiện. Trên hộp
ứng, lựa layer (A,B..), lựa chiều rộng… sau đấy hoạ strips mẫu ta tiếp tục hai chấm
toan do nói trên.
+ Hiệu chỉnh strip mẫu : click lựa strip, Design Overwrites => Strip Based…
trong hộp thoại Strip based… , lựa mục Specified to Center of Steel xuể Hiệu chỉnh
kích thước từ bỏ ven bưng tông đến trọng điểm đốn thép.
+ nhân văn strip thành hệ ứng đồng dầm chìm hạng sàn

3. Tiến hành quá trình phân tich và thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;

Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( hay là bấm đốt F5)

4 . tính và nghiêm đường trí cốt thép biếu sàn.

4.1) tính nết và cha trí thép hàng :
4.1.1. thầy giáo trí thép kì cọ kết quả trực diện trên ụ hình
sử dụng kết quả váng mão trên ụ ảnh SAFE vẫn phứt phân tách và sầu kế đoạn tốt tiến
hành càn trí và thiết mẹo thép dãy.
Thao tác : Click trên biểu tượng (Show Slab design ) trên que thể ;năng
Diplay => Show Slab Design… trong suốt hộp thoại Slab Design, tuyển lựa Layer A, hay B,
chọn lọc Show top hay là Show Bottom đặng hiện thị kết quả màng kế thép đầu hàng theo phương
dọc hoặc gàn, bởi vì trí trên hay dưới tương ứng.
i) giáo viên trí thép lưới: Căn cứ bảo đờn kết trái tính hạnh thép xuể quyết toan xuân đường trí thép lưới.
trình bày việc cha trí này trên mô nghe đâu sau:
– Tại đằng trái hộp thoại Slab Design, tích tụ vào cạc dầu Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– lựa đàng kiếng và lùng cách thép lưới cho cạc tầm tương ứng top và bottom
ii) thân phụ trí thép gia cường tầm dưới :
– Sau bước (i), lựa chừng dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A hay là B)
– nhiều trạng thái đọc kết quả thép gia cường cho các strip phẳng phiu 2 cách :
+ điển tích ra ô Show total Rebar Area for Strip thắng tâm tính diện trữ đốn thép gia
cường (hẵng trừ thép lưới) đề nghị
+ tích tụ vào dầu Show Number of Bars of Size , sau đấy chọn lựa đàng kính thép
gia cường tại Bar size ( bottom) thắng biết xuể số thanh thép gia cường yêu cầu tại cạc strip
iii) cha nội trí thép gia cường tầm trên :
na ná như thép gia cường cỡ dưới.
iv) cha trí thép mũ :
– Sau bước (i), lựa chừng trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A năng B)
– tích vào dù Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) để tính kết trái ba trí thép
mũ cột (phân xẻ trên dải 1m -hợp với sàn kín ).
– Cũng có thể tích trữ vào ô Show Number of Bars of Size , sau đó chọn lựa đk thép
mũ tại Bar size ( top) được biết đặt mạng thanh thép mũ yêu cầu tại danh thiếp strip đương xét.
4.1.2. Xuất kết trái tặng thuyết lí minh xem
i) Xuất kết quả thèm mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– từ bỏ mô ảnh SAFE đang ở chế lùng tính tình kết quả màng màng phương kế sàn bây chừ thì kè cạc
strip, chọn strip cần xuất, clik chuột nếu => xuất hiện nay file “Design Dlails ” đồng chật đủ
mặt trời giờ hồn phứt nội lực và kết trái thiết mẹo thiết diện . các kết trái đều đặng trình diễn vừa kì
số phận nhỡ cạ bảo tụi.
– Tại file “Design Dlails ” , ra file => Save as RTF (word) => Lưu file vào thư
trang mục lựa, mỗ sẽ phanh file word trớt kết trái buồn phương kế biếu strip đấy.
ii) Lập file so sánh (https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-san-hop-nhua-thong-thuong-san-eurosmart/) kết trái tính tình thép vấy tặng 1 strip tiêu biểu giữa 2 ăn xài chuẩn t.mưu
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( lắm file mẫu tại PL.1)
công theo file mẫu ta hẵng lập sẵn.
4.2) tính hạnh, bòn mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và đay nghiến trí thép chống hót :
4.2.1.xài chuẩn mực bòn kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài giờ hồn vận dụng
– áp dụng TCVN5574-2012
– hệt tiết áp dụng giỏi giờ hồn ” tính tình thực hiện bấu KIỆN bê tông đốn
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.đệ tự tính toán, khát kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính toán khả năng chịu tâu mức sàn trống thầy trí vành đai chống cắt ( Qo)
ii) từ Kết trái Qo đối chiếu đồng bảo đồ sức ton hót phanh thây định đít vực giàu và chớ
giả dụ đay đả trí thép vành đai chống ton hót.
iii) chọn phương án thầy giáo trí thép vành đai chống kí và tính toán khả hoặc chịu cắt hạng sàn
buổi đay nghiến trí vòng đai chống hót ( Qbsw)
Qbsw cần nếu thỏa mãn một căn số điều kiện theo quy định của TC buồn phương kế.
4.2.3. Nội dung tính nết, sầu mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
được trình diễn.# tại file mẫu kèm cặp theo tại Pl2.
4.3) tính, đói phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và đay nghiến trí thép chống trêu chọc lủng :
4.3.1.tiêu pha chuẩn mực váng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu thần hồn ứng dụng
– áp dụng TCVN5574-2012
– gì huyết vận dụng tài giờ hồn ” tâm tính THỰC HÀNH beo KIỆN u cán chính yếu
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.3.2.đệ từ bỏ tâm tính, màng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính hạnh sức gây kềm lủng biếu độ do trí trói buộc (Nt)
ii) tính nết khả năng chống kềm lủng cụm từ mũ cột không nghiêm đường trí cốt yếu thép vành đai ( Fb)
iii) cạc vị trí trói buộc nhưng mà Nt > Fb thời nếu đay trí thép vành đai chống trêu chòng thủng.
iv)tâm tính Khả hoặc chống xọc lủng thứ mũ cột hồi hương nhiều thân phụ trí cốt yếu thép đai ( Fbsw)
iv) Fbsw đang tuân thủ một căn số quy định mức ăn xài chuẩn mực màng màng chước.
4.2.3. Nội dung tính hạnh, rầu chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
tốt trình diễn.# tại file mẫu ta kèm theo( PL.3).