PDA

View Full Version : 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)


Geoplast
26-07-2021, 01:30 PM
các bạn do vậy tính hạnh thêm link đằng dưới đặt tính nết nổi hiểu tinh hơn phắt quy đệ trình (https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/) học thuyết minh tính sàn (https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet-minh-tinh-toan-san-khong-dam-san-nevo/)giò dầm (https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-eurosmart-giai-phap-xanh/), tơ màng chước sàn Nevo (https://eurosmart.asia/), Ubot, Tbox, Lform …

Link --> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SCXELZMFvZW9yN0ieQEUeTjdjHKVrtoTP7-qu41VgY/edit?usp=sharing)

bây giờ quy đệ trình nà giò thắng giàu kỹ sư ủng hộ phứt quan điểm thiết kế (https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/) nên chi chúng tôi chả sử dụng ngơi xuể khát mưu cho các công trình (https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-nhoi-d400-tai-da-nang/) mực tàu tớ nữa. Bạn có thể tham lam khảo thêm trớt sàn EuroSmart (https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/) đặt giàu lựa chọn xuể nhất tặng cạc công trình mực tôi

1. rầu lập ụ ảnh trên SAFE.

1.1)Xuất file f2k trường đoản cú Etab:
Sau nhát hoàn thành phân tích ụ hình tồng dạng tại Etab, thẩm tra và nhiều kết trái xuể
ở mô hình kết cấu tổng dạng, tiến hành xuất kết trái ra file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– chọn lọc từng sàn thắng xuất : (Story lớn Export)
– lựa chọn 1 trong 3 tùy lựa ,gắng trạng thái đồng sàn kì trống trơn, tùy chọn ngữ 3
là thích hợp lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. chọn lựa nào là tính nết đến chuyển vận
trên mặt sàn đồng cùng sự tương tác của trói buộc thành đối đồng sàn.
– OK và lựa ấu thơ trang mục nhằm ghi file.
1.2) bật file f2k trường đoản cú SAFE.
– Khởi động chương đệ SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. độ file hạp nổi bật.
Chương đệ trình SAFE sẽ giờ thị mô ảnh sàn đồng chật đủ kim ô liệu bay vật liệu, cấu kiện, kích
thước hình học…
– phanh thằng và lưu file.
https://ttpdn.com/wp-content/uploads/2020/11/toan-thien-phat-banner-1.jpg
2. tiệm chỉnh mô hình trên SAFE.

1.1) Hiệu chỉnh phai đặc trưng nguyên liệu:
Sự dị biệt trong SAFE sánh đồng Etab là bưng tông được tách vào (bu cán riêng, chính yếu
thép riêng. nếu biết nhận mặt được trên dưới loại nguyên liệu nào là thắng phanh thằng lại đơn cách chính
tử thi. Thao tác như sau:
– tuyển lựa TCKT tặng ụ ảnh : ” Design => Design preferences…. chọn lọc
code hạp tại trang mục Desing code mực hộp thoại Design preferences. chọn BS 8110-97
( TC thèm thuồng chước Anh Quốc- là xài chuẩn mực hợp với TCVN).
– nhận mặt cạc loại vật liệu nhỉ đặng khai báo trong mô ảnh :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ giờ thị những loại nguyên liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây mặc kệ toan là thép sàn. mỗ lắm thể thắng tên lại (tỉ dụ :
Lsan). tiệm chỉnh danh thiếp thông số đi cường kiếm vật liệu tặng xác thực.
+ Tại cạc mục MAT…, ta lắm thể nhìn nhận vào kín bày mực tàu tìm mục xuể nhận diện và tốt gã lại chuẩn xác ( B30 ; B30N…). phải sầu mão sàn Nevo (https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san-nevo-tbox-lform-san-hop-rong/), Ubot, Tbox, Lform , ta chỉ quan tâm nhận mặt danh thiếp loại nguyên liệu bê cán cho sàn là nhằm. giàu dạng nhận mặt mau cạ cách ra Define => Slab(Beam) properties bởi lớp loại bấu kiện phăng sàn dầm tính nghỉ đặng khai báo sử dụng loại VL giống.
+ Sau chập nhận diện xong các loại nguyên liệu, cần nếu như thẩm tra và điều chỉnh các thông số về quý trọng lượng riêng, béng lớp cứng và cường cữ vật liệu. đối với cường tầm vật liệu khăng khăng nếu như khai báo theo số liệu thần hồn dời trố từ TCVN qua TC BS8110-97. Hệ căn số dời đánh tráo đối với từng tham số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường tìm kiếm má tông được khai báo trong suốt SAFE phăng theo BS
fy : Cường quãng thép đặng khai báo trong suốt SAFE phai theo BS
Rb : Cường kiêng kị tính toán hạng bu tông theo TCVN
Rs : Cường khoảng tâm tính thứ thép theo TCVN
2.2)Hiệu chỉnh dận trường hợp chuyên chở và băng ăn nhập trọng tải:
trọng tải đặt khai báo trong suốt ụ ảnh nếu như tuân thủ theo TCVN. lót xuất trường đoản cú Etabs
sang, giả dụ xuất hết thảy danh thiếp trường học hạp tải và nếu như kiểm tra trọng tải đặt khai báo là
chuyên chở xem hay vận chuyển chi tiêu chuẩn mực nổi việc tiến hành ổ hợp đặt chính xác.
ổ phù hợp lại tải trọng, rưa rứa như ETABs.Trước khi lập bộ tổ ăn nhập chuyên chở chính, cần giả dụ
lập các băng thích hợp thứ yếu, cố kỉnh trạng thái như sau
+ Tổng yên tĩnh vận tải: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió rượu cồn và động đất : phải theo 1 phương, gió rượu cồn và động đất giàu hơn 1 trường
hạp tải trọng thời giả dụ băng nhóm hạp theo kiểu SRSS , Ví dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thời GDX phanh ổ hiệp lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo dạo phương nổi tổ hiệp thành 4 trường thích hợp :
GX : Gió X theo chiều dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo bề âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió Y theo bề dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió ngơi theo chiều âm -(GTY +GDY) (ADD)
+ danh thiếp băng nhóm hợp tính tình đặt lập vì 8 trường hiệp tải như sau:
– TTT : ( vượt ăn nhập các tải trọng yên tĩnh)
– Hoạt vận tải : HT
– 4 dài hợp vận chuyển gió hả phanh băng nhóm hạp như trên
– Hai dài ăn nhập động đất : DDX và DDY
+ Theo TCVN, thường ngày nhiều cỗ 11 băng phù hợp vận tải xem như sau:
gã băng nhóm hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại ổ hiệp
COMB1 1 1 dải ăn nhập cơ bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 dải thích hợp cơ bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “vượt hạp đặc bặt
( động đất)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV tất cả danh thiếp dải ăn nhập trên)
bộ tổ thích hợp tâm tính này dùng đặt buồn mão véo kiện.
+ bộ băng nhóm ăn nhập tiêu xài chuẩn mực như sau:
thằng vượt hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại băng hạp
COMBTC1 1/ntt 1/nht vượt ăn nhập cơ bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” băng nhóm hiệp căn bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “băng nhóm hợp đặc biệt
( địa chấn)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV vơ các băng hạp trên)
chú giải ntt Hệ mệnh tổ chuyển vận (bình phẩm đồ) mực tĩnh vận tải
nht Hệ căn số ổ tải (bình phường) hạng hoạt vận chuyển
ng Hệ căn số băng nhóm tải hạng gió
cỗ vượt phù hợp tiêu xài chuẩn mực dùng để tính toán và soát võng, vết nứt biếu sàn
2.3) chọn lọc cạc dải hiệp vận chuyển tham dự buồn mẹo cấu kiện
đặng chương trình thực hiện bài bác nhen đói mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần chọn lọc bộ vượt phù hợp tính hạnh
( tuốt tuột các dải phù hợp xem ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, dời các ổ hạp cần thiết tặng tơ màng mẹo ( vơ cạc ổ hiệp sầu mưu ngoại trừ Bao ) từ
ô List of Load Combination trải qua dầu Design Load Combination.Sau đấy chuyển cạc tổ hợp
đừng tham dự váng vất mưu theo bề ngược lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-yêu cầu : danh thiếp strip nhiều vày trí trùng đồng cạc khung dầm ngập và nhiều chiều rộng hạng giải
tuần tra trên dưới cách giữa các khuông dầm chìm. Như chũm lắm 2 hệ strip theo 2 phương x, ngơi
– tai hoạ và Hiệu chỉnh strip mẫu ta :
+ tai vạ 2 điểm định vày strip mẫu ta biếu mỗi một phương.
+ Thao tác : chọn biểu trưng Draw design strips trên que công cụ. Trên hộp
ứng, lựa layer (A,B..), lựa chiều rộng… sau đấy tai hoạ strips mẫu tiếp chuyện hai chấm
định bởi vì nói trên.
+ Hiệu chỉnh strip mẫu : click chọn strip, Design Overwrites => Strip Based…
trong hộp thoại Strip based… , chọn trang mục Specified lớn Center of Steel nhằm tiệm chỉnh
kích tấc từ bỏ lề má cán tới trung tâm đẵn thép.
+ nhân văn strip vách hệ tương ứng với dầm chìm thứ sàn

3. Tiến hành quá đệ trình phân tich và màng màng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;

Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( hay bấm F5)

4 . tính hạnh và phụ thân trí đẵn thép cho sàn.

4.1) tính hạnh và tía trí thép dính dáng :
4.1.1. phụ thân trí thép cọ kết quả thường trực diện trên ụ hình
sử dụng kết quả thèm thuồng chước trên ụ hình SAFE vẫn phắt phân tích và thiết mão xong đặng tiến
hành ba trí và váng phương kế thép dọc.
Thao tác : Click trên biểu trưng (Show Slab design ) trên thanh trạng thái ;hay là
Diplay => Show Slab Design… trong hộp thoại Slab Design, chọn lựa Layer A, hoặc B,
chọn lựa Show top năng Show Bottom đặt bây chừ thị kết trái màng chước thép quán theo phương
quy hàng hoặc gàn, vì chưng trí trên hoặc dưới ứng.
i) thân phụ trí thép lưới: cứ bảo đờn kết trái tính thép nhằm quyết toan thân phụ trí thép lưới.
miêu tả việc thầy trí này trên ụ dường như sau:
– Tại phía quả hộp thoại Slab Design, tích vào các ơ Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– chọn lối kính và tìm kiếm cách thép lưới cho cạc kiếm tương ứng top và bottom
ii) thân phụ trí thép gia cường dạo dưới :
– Sau bước (i), chọn kiếm dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A hoặc B)
– nhiều thể đọc kết quả thép gia cường cho danh thiếp strip tuần tra 2 cách :
+ trữ vào ơ Show total Rebar Area for Strip xuể tính toán diện tích tụ đẵn thép gia
cường (hãy ngoại trừ thép lưới) yêu cầu
+ tích ra dẫu Show Number of Bars of Size , sau đấy chọn lựa đàng kiếng thép
gia cường tại Bar size ( bottom) nổi biết phanh số que thép gia cường yêu cầu tại các strip
iii) cha nội trí thép gia cường độ trên :
hao hao như thép gia cường từng dưới.
iv) giáo viên trí thép mũ :
– Sau bước (i), chọn quãng trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A hay là B)
– trữ vào ô Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) đặng tính hạnh kết trái ba trí thép
mũ trói buộc (phân xẻ trên vượt 1m -thích hợp đồng sàn đặc ).
– Cũng nhiều dạng tích vào dù Show Number of Bars of Size , sau đó chọn lựa đk thép
mũ tại Bar size ( top) đặt biết xuể mệnh que thép mũ đề nghị tại danh thiếp strip còn xét.
4.1.2. Xuất kết quả tặng thuyết lí minh tính nết
i) Xuất kết quả đói chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– từ bỏ mô ảnh SAFE đang ở chế trên dưới tính nết kết quả màng mưu sàn hiện thời thì kì danh thiếp
strip, lựa strip cần xuất, clik chuột phải => xuất hiện giờ file “Design Dlails ” đồng hẹp đủ
ác liệu béng nội sức và kết trái khát chước thiết diện . cạc kết quả đều để trình diễn nhỡ tày
mệnh vừa tuần tra bảo quân.
– Tại file “Design Dlails ” , vào file => Save as RTF (word) => Lưu file vào thơ ấu
trang mục lựa, ta sẽ thắng file word phăng kết quả tơ màng mão cho strip đó.
ii) Lập file so sánh (https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-san-hop-nhua-thong-thuong-san-eurosmart/) kết trái tính toán thép dọc biếu 1 strip tiêu biểu giữa 2 tiêu chuẩn mực t.mão
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( lắm file mẫu tại PL.1)
Làm theo file mẫu ta hẵng lập sẵn.
4.2) tính hạnh, váng vất mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và nghiêm đường trí thép chống hót :
4.2.1.chi tiêu chuẩn bòn mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và giỏi liệu cái thần hồn áp dụng
– áp dụng TCVN5574-2012
– giống tiết áp dụng giỏi liệu thần hồn ” xem THỰC HÀNH cấu KIỆN mẹ tông đẵn
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.trình trường đoản cú tính hạnh, mót mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tâm tính khả năng chịu hốt ngữ sàn trống rỗng ba trí vòng đai chống ton hót ( Qo)
ii) từ bỏ Kết quả Qo đối soi với bảo đồ lực bốc thắng thây toan đít vực có và chẳng
nếu phụ thân trí thép đai chống cắt.
iii) lựa phương án đay đả trí thép vành đai chống ton hót và xem khả hoặc chịu kí mực tàu sàn
nhát cha trí đai chống tâu ( Qbsw)
Qbsw cần nếu thỏa mãn đơn mạng điều kiện theo quy định cụm từ TC đói chước.
4.2.3. Nội dung tính hạnh, thèm thuồng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
thắng tả tại file mẫu kèm theo tại Pl2.
4.3) tính nết, tơ màng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và thầy giáo trí thép chống chọc lủng :
4.3.1.tiêu xài chuẩn thèm thuồng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và giỏi liệu chừng ứng dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– gì máu ứng dụng tài liệu ” tính nết THỰC HÀNH beo KIỆN mệ cán chính yếu
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.3.2.đệ tự tính tình, mót mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tâm tính sức hoi ghìm thủng tặng lóng vì trí cột (Nt)
ii) tính tình khả hoặc chống ghìm lủng hạng mũ cột đừng bố trí chính yếu thép đai ( Fb)
iii) cạc vày trí cột cơ mà Nt > Fb thời phải nghiêm phụ trí thép đai chống trêu lủng.
iv)tâm tính Khả hay là chống thuộc làu lủng mực mũ cột khi nhiều giáo viên trí cốt yếu thép vành đai ( Fbsw)
iv) Fbsw còn tuân đơn số mệnh quy toan cụm từ ăn tiêu chuẩn mực màng màng mão.
4.2.3. Nội dung xem, váng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
xuể diễn tả tại file mẫu ta kèm theo( PL.3).