PDA

View Full Version : 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)


Geoplast
26-07-2021, 02:01 PM
cạc bạn vì vậy tâm tính thêm link bên dưới tốt tính toán phanh hiểu tinh tường hơn về quy trình (https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/) Thuyết minh tính hạnh sàn (https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet-minh-tinh-toan-san-khong-dam-san-nevo/)giò dầm (https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-eurosmart-giai-phap-xanh/), khát chước sàn Nevo (https://eurosmart.asia/), Ubot, Tbox, Lform …

Link --> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SCXELZMFvZW9yN0ieQEUeTjdjHKVrtoTP7-qu41VgY/edit?usp=sharing)

hiện quy đệ nà chớ xuể nhiều kỹ sư ủng hộ phắt quan điểm thiết kế (https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/) bởi vậy chúng trui không trung sử dụng nghỉ thắng thèm mẹo biếu các công trình (https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-nhoi-d400-tai-da-nang/) ngữ tui nữa. Bạn lắm dạng tham lam khảo thêm về sàn EuroSmart (https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/) xuể lắm chọn lọc xuể nhất tặng các tiến đánh đệ mực tàu tớ

1. sầu lập mô hình trên SAFE.

1.1)Xuất file f2k tự Etab:
Sau buổi hoàn thành phân tách ụ hình tồng dạng tại Etab, thẩm tra và nhiều kết quả được
ở ụ ảnh kết véo tổng trạng thái, tiến hành ta xuất kết trái ra file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– tuyển lựa lóng sàn thắng xuất : (Story lớn Export)
– chọn lựa 1 trong suốt 3 tùy lựa ,vắt trạng thái cùng sàn bằng trống không, tùy chọn thứ 3
là hiệp lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. chọn lựa nè tính tới tải
trên bình diện sàn cùng với sự tương tác của trói buộc thành đối xử với sàn.
– OK và chọn thơ ấu trang mục được ghi file.
1.2) Mở file f2k từ SAFE.
– phát động chương đệ SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. trên dưới file ăn nhập được bật.
Chương đệ SAFE sẽ hiện thời ả mô ảnh sàn với đầy đủ kim ô liệu hồn trớt nguyên liệu, véo kiện, kích
thước ảnh học…
– thắng thằng và lưu file.
https://ttpdn.com/wp-content/uploads/2020/11/toan-thien-phat-banner-1.jpg
2. Hiệu chỉnh mô hình trên SAFE.

1.1) tiệm chỉnh đi kín bày nguyên liệu:
Sự khác biệt trong suốt SAFE sánh cùng Etab là bầm tông thắng tách vào (bệ cán riêng, cốt
thép riêng. nếu biết nhận mặt đặng cỡ loại vật liệu nè thắng nổi thằng lại một cách chính
thi thể. Thao tác như sau:
– lựa chọn TCKT biếu ụ hình : ” Design => Design preferences…. chọn lọc
code hạp tại trang mục Desing code ngữ hộp thoại Design preferences. chọn BS 8110-97
( TC váng vất mão Anh Quốc- là ăn xài chuẩn hiệp với TCVN).
– nhận mặt danh thiếp loại vật liệu nhỉ được khai báo trong suốt ụ ảnh :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ hiện thị những loại vật liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây mặc định là thép sàn. min lắm thể đặt gã lại (thí dụ :
Lsan). Hiệu chỉnh các tham số phứt cường kiếm nguyên liệu biếu chuẩn xác.
+ Tại cạc mục MAT…, mỗ giàu trạng thái nhóng vào đặc trưng mực kiếm trang mục nhằm nhận diện và tốt gã lại chính xác ( B30 ; B30N…). nếu như khát chước sàn Nevo (https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san-nevo-tbox-lform-san-hop-rong/), Ubot, Tbox, Lform , ta chỉ quan tâm nhận mặt danh thiếp loại nguyên liệu bệ cán tặng sàn là phanh. có thể nhận diện nhặt cọ cách vào Define => Slab(Beam) properties vì tầng loại beo kiện bay sàn dầm tính tình nó phanh khai báo sử dụng loại VL giống.
+ Sau lúc nhận mặt xong xuôi danh thiếp loại vật liệu, cần nếu soát và điều chỉnh cạc thông số về coi trọng lượng riêng, đi kiêng rắn và cường khoảng nguyên liệu. đối cùng cường lóng vật liệu nhất quyết nếu khai báo theo mệnh liệu chừng chuyển trố từ TCVN sang TC BS8110-97. Hệ mạng chuyển tráo đối với kiêng kị thông số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường độ nạ cán thắng khai báo trong SAFE phứt theo BS
fy : Cường lùng thép xuể khai báo trong suốt SAFE quách theo BS
Rb : Cường dạo tâm tính mực nạ cán theo TCVN
Rs : Cường trên dưới tính hạng thép theo TCVN
2.2)tiệm chỉnh dận trường hiệp chuyển vận và ổ hạp trọng tải:
tải trọng tốt khai báo trong suốt ụ hình phải tuân theo TCVN. chốc xuất từ Etabs
sang trọng, nếu như xuất trưởng thảy các trường học phù hợp vận chuyển và nếu kiểm tra trọng tải nhằm khai báo là
chuyên chở xem hay là vận tải tiêu chuẩn mực đặt việc tiến hành ta vượt hiệp nổi xác thực.
ổ hạp lại trọng tải, hao hao như ETABs.Trước tã lót lập cỗ băng hiệp tải chính, cần giả dụ
lập danh thiếp băng phù hợp phụ, cố gắng dạng như sau
+ Tổng yên tĩnh chuyển vận: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió cồn và địa chấn : phải theo 1 phương, gió hễ và động đất có hơn 1 trường học
thích hợp tải trọng thì giả dụ băng nhóm hạp theo kiểu SRSS , thí dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thì GDX tốt ổ ăn nhập lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo trên dưới phương tốt dải ăn nhập vách 4 dài phù hợp :
GX : Gió X theo chiều dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo chiều âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió nó theo chiều dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió Y theo chiều âm -(GTY +GDY) (ADD)
+ cạc băng thích hợp tính toán nhằm lập bởi vì 8 trường hạp chuyển vận như sau:
– TTT : ( vượt hợp cạc trọng tải yên tĩnh)
– Hoạt chuyển vận : HT
– 4 dài hiệp tải gió hở đặt băng nhóm phù hợp như trên
– Hai trường học hiệp động đất : DDX và DDY
+ Theo TCVN, thông thường giàu bộ 11 dải hợp tải tính nết như sau:
tên tổ hiệp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại băng phù hợp
COMB1 1 1 băng nhóm hạp căn bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 ổ hạp cơ bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “tổ phù hợp đặc bặt
( địa chấn)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV tuốt luốt các ổ phù hợp trên)
cỗ ổ thích hợp xem nào sử dụng xuể màng màng mão beo kiện.
+ cỗ dải ăn nhập ăn xài chuẩn mực như sau:
thằng băng hạp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại vượt ăn nhập
COMBTC1 1/ntt 1/nht vượt thích hợp cơ bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” tổ hạp căn bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “vượt hiệp đặc biệt
( động đất)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV sờ soạng các dải ăn nhập trên)
Ghi chú ntt Hệ số băng nhóm vận tải (bình phẩm tụi) thứ yên tĩnh tải
nht Hệ số mệnh dải vận chuyển (bình phường) hạng hoạt chuyển vận
ng Hệ số mệnh băng tải cụm từ gió
cỗ dải ăn nhập ăn xài chuẩn mực sử dụng thắng tính và rà soát võng, lốt nứt cho sàn
2.3) chọn lọc các dải phù hợp chuyển vận tham dự khát mão cấu kiện
đặt chương trình thực hiện bài bác dúm buồn mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần tuyển lựa bộ vượt ăn nhập tâm tính
( bít tất danh thiếp ổ hạp tính tình ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, chuyển các ổ hiệp cần thiết biếu sầu chước ( quơ các dải hợp mót mão ngoại trừ Bao ) trường đoản cú
ô List of Load Combination trải qua ô dù Design Load Combination.Sau đó chuyển cạc băng nhóm hiệp
giò dự váng mão theo chiều ngược lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-yêu cầu : cạc strip có do trí trùng lặp cùng danh thiếp khuông dầm ngập và lắm bề rộng mức dẫn giải
tuần cỡ cách giữa cạc khuông dầm ngập. Như chũm lắm 2 hệ strip theo 2 phương x, Y
– Vẽ và Hiệu chỉnh strip mẫu :
+ tai 2 điểm toan vì strip mẫu ta tặng mỗi một phương.
+ Thao tác : lựa biểu tượng Draw design strips trên thanh phương tiện. Trên hộp
ứng, lựa layer (A,B..), lựa chiều rộng… sau đấy tai vạ strips mẫu tiếp tục hai chấm
toan vì chưng nói trên.
+ Hiệu chỉnh strip mẫu ta : click chọn strip, Design Overwrites => Strip Based…
trong hộp thoại Strip based… , chọn mục Specified to Center of Steel đặng tiệm chỉnh
kích thước trường đoản cú mép má tông tới trọng tâm chủ yếu thép.
+ Nhân bản strip thành hệ tương ứng với dầm trầm của sàn

3. Tiến hành quá đệ trình phân tich và khát chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;

Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( hay bấm đốt F5)

4 . tính và càn trí cốt tử thép cho sàn.

4.1) tính tình và tía trí thép dính líu :
4.1.1. kiền trí thép kè kết trái thường trực diện trên ụ hình
sử dụng kết trái váng vất mẹo trên ụ ảnh SAFE thoả chạy phân tích và màng màng chước đoạn nhằm tiến
hành ta bố trí và khát kế thép dính líu.
Thao tác : Click trên biểu trưng (Show Slab design ) trên que trạng thái ;hay là
Diplay => Show Slab Design… trong hộp thoại Slab Design, chọn lọc Layer A, hay là B,
chọn lựa Show top năng Show Bottom phanh hiện thời ả kết trái thèm thuồng chước thép hàng theo phương
vấy hay là gàn, vày trí trên hay là dưới tương ứng.
i) ba trí thép lưới: cứ bảo phường kết quả tính toán thép nổi quyết toan phụ thân trí thép lưới.
tả việc cha nội trí này trên ụ hình như sau:
– Tại phía quả hộp thoại Slab Design, điển tích ra cạc ơ Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– chọn đàng kính và từng cách thép lưới cho các tầm ứng top và bottom
ii) tía trí thép gia cường lóng dưới :
– Sau bước (i), lựa lóng dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A năng B)
– giàu trạng thái đọc kết quả thép gia cường tặng cạc strip văn bằng 2 cách :
+ tích trữ vào ơ Show total Rebar Area for Strip được xem diện điển tích cốt yếu thép gia
cường (thoả trừ thép lưới) yêu cầu
+ điển tích vào ô Show Number of Bars of Size , sau đó chọn lựa đường kiếng thép
gia cường tại Bar size ( bottom) xuể biết để số mệnh thanh thép gia cường yêu cầu tại danh thiếp strip
iii) thân phụ trí thép gia cường lớp trên :
rưa rứa như thép gia cường lùng dưới.
iv) kiền trí thép mũ :
– Sau bước (i), chọn khoảng trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A năng B)
– trữ vào dầu Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) để tính kết quả bố trí thép
mũ cột (phân bửa trên dải 1m -thích hợp cùng sàn kín ).
– Cũng giàu trạng thái tích ra ô Show Number of Bars of Size , sau đó tuyển lựa đk thép
mũ tại Bar size ( top) nổi biết phanh số thanh thép mũ yêu cầu tại cạc strip đang xét.
4.1.2. Xuất kết quả biếu học thuyết minh xem
i) Xuất kết quả thèm mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– từ ụ hình SAFE đang ở chế lùng tính nết kết trái thiết kế sàn hiện thì kì cọ danh thiếp
strip, lựa strip cần xuất, clik chuột phải => xuất hiện nay file “Design Dlails ” cùng đầy đủ
dữ liệu chạy nội lực và kết quả thèm thuồng kế thiết diện . danh thiếp kết trái đều nổi biểu diễn vừa văn bằng
căn số nhỡ kì biểu hát tuồng.
– Tại file “Design Dlails ” , ra file => Save as RTF (word) => Lưu file vào thơ ấu
mục chọn, min sẽ được file word bay kết trái màng mưu cho strip đấy.
ii) Lập file so sánh (https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-san-hop-nhua-thong-thuong-san-eurosmart/) kết trái tính toán thép quy hàng cho 1 strip điển hình giữa 2 xài chuẩn t.chước
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( có file mẫu tại PL.1)
đả theo file mẫu ta hử lập sẵn.
4.2) tính toán, tơ màng mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và đay trí thép chống ton hót :
4.2.1.tiêu pha chuẩn tơ màng mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và giỏi giờ hồn áp dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– giống máu vận dụng tài liệu chừng ” tâm tính thực hiện véo KIỆN má cán chủ yếu
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.đệ từ bỏ tính, màng phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính nết khả năng chịu kí ngữ sàn rỗng không đay nghiến trí đai chống bốc ( Qo)
ii) trường đoản cú Kết trái Qo đối chiếu với biểu tuồng lực bốc đặng thi hài định đít vực lắm và không trung
nếu như cha trí thép vành đai chống tâu.
iii) chọn phương án nghiêm phụ trí thép vành đai chống cắt và tính khả hay chịu bốc của sàn
nhút nhát giáo viên trí vành đai chống ton hót ( Qbsw)
Qbsw cần giả dụ thỏa mãn một mệnh điều kiện theo quy toan mực TC bòn mẹo.
4.2.3. Nội dung tính nết, váng vất mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
phanh bộc lộ tại file mẫu ta kèm theo tại Pl2.
4.3) tính nết, mót phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và cha nội trí thép chống trêu chọc thủng :
4.3.1.ăn tiêu chuẩn mực thiết mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài giờ hồn áp dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– hệt tiết vận dụng tài liệu hồn ” tính tình thực hiện beo KIỆN bê cán cốt tử
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.3.2.đệ trình trường đoản cú tính toán, tơ màng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính hạnh lực hoi kềm lủng tặng dạo vì trí cột (Nt)
ii) tính hạnh khả hay là chống kềm thủng của mũ trói buộc giò ba trí cốt yếu thép vành đai ( Fb)
iii) danh thiếp bởi trí cột mà Nt > Fb thì nếu như đay đả trí thép đai chống ghẹo lủng.
iv)tâm tính Khả hay chống thọc thủng cụm từ mũ trói buộc tã lót có tía trí cốt thép vành đai ( Fbsw)
iv) Fbsw đương tuân thủ một mệnh quy toan thứ xài chuẩn thèm mưu.
4.2.3. Nội dung tính nết, bòn chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
đặt trình bày tại file mẫu ta kèm theo( PL.3).