PDA

View Full Version : 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)


Geoplast
26-07-2021, 02:06 PM
danh thiếp bạn vì vậy tính hạnh thêm link đằng dưới được tính nhằm hiểu toàn hơn bay quy đệ (https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/) học thuyết minh xem sàn (https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet-minh-tinh-toan-san-khong-dam-san-nevo/)chả dầm (https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-eurosmart-giai-phap-xanh/), sầu mưu sàn Nevo (https://eurosmart.asia/), Ubot, Tbox, Lform …

Link --> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SCXELZMFvZW9yN0ieQEUeTjdjHKVrtoTP7-qu41VgY/edit?usp=sharing)

hiện nay quy trình nào không để nhiều kỹ sư ủng hộ béng ý kiến thiết kế (https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/) vì thế chúng mình chả dùng nghỉ đặng đói chước biếu các công trình (https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-nhoi-d400-tai-da-nang/) mực tàu mình nữa. Bạn lắm dạng tham khảo thêm đi sàn EuroSmart (https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/) đặng giàu lựa chọn xuể nhất biếu các tiến đánh đệ hạng tôi

1. sầu lập mô hình trên SAFE.

1.1)Xuất file f2k từ bỏ Etab:
Sau tã hoàn thành phân tích mô hình tồng thể tại Etab, kiểm tra và lắm kết quả để
ở ụ hình kết véo tổng dạng, tiến hành ta xuất kết quả vào file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– lựa chọn cữ sàn đặt xuất : (Story lớn Export)
– chọn lựa 1 trong suốt 3 tùy lựa ,cầm cố dạng đồng sàn kì cọ trống trơn, tùy lựa cụm từ 3
là hợp lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. lựa chọn nè tính tình đến vận tải
trên bình diện sàn cùng đồng sự tương tác ngữ trói buộc vách đối xử với sàn.
– OK và chọn ấu thơ trang mục tốt ghi file.
1.2) bật file f2k tự SAFE.
– Khởi động chương trình SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. chừng file ăn nhập phanh Mở.
Chương trình SAFE sẽ hiện thời ả mô hình sàn với chật đủ kim ô liệu hồn chạy nguyên liệu, cấu kiện, kích
thước hình học…
– được tên và lưu file.
https://ttpdn.com/wp-content/uploads/2020/11/toan-thien-phat-banner-1.jpg
2. tiệm chỉnh mô hình trên SAFE.

1.1) Hiệu chỉnh trớt kín bày vật liệu:
Sự khác biệt trong suốt SAFE sánh với Etab là bê cán tốt tách vào (bê tông riêng, đốn
thép riêng. giả dụ biết nhận mặt để lóng loại nguyên liệu nà nổi nổi gã lại đơn cách chính
thây. Thao tác như sau:
– chọn lựa TCKT biếu mô ảnh : ” Design => Design preferences…. chọn lọc
code hạp tại mục Desing code mực tàu hộp thoại Design preferences. lựa BS 8110-97
( TC thèm chước Anh Quốc- là tiêu xài chuẩn mực hạp đồng TCVN).
– nhận mặt cạc loại nguyên liệu hử nổi khai báo trong suốt ụ ảnh :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ giờ ả những loại nguyên liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây mặc định là thép sàn. min giàu dạng đặng tên lại (thí dụ :
Lsan). Hiệu chỉnh các tham số chạy cường lóng vật liệu tặng chuẩn xác.
+ Tại cạc trang mục MAT…, mỗ lắm dạng nhìn nhận ra kín trưng cụm từ độ mục nhằm nhận diện và phanh thằng lại xác thực ( B30 ; B30N…). giả dụ màng phương kế sàn Nevo (https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san-nevo-tbox-lform-san-hop-rong/), Ubot, Tbox, Lform , min chỉ quan tâm nhận diện các loại nguyên liệu bu tông tặng sàn là được. có dạng nhận diện dày cọ cách vào Define => Slab(Beam) properties do tìm loại beo kiện bay sàn dầm tâm tính nghỉ để khai báo sử dụng loại VL giống.
+ Sau khi nhận diện xong xuôi các loại vật liệu, cần giả dụ rà soát và điều chỉnh cạc tham số đi tôn trọng lượng riêng, dận ngần cứng và cường dạo vật liệu. đối cùng cường trên dưới vật liệu nhất thiết nếu như khai báo theo mệnh liệu dời đổi từ TCVN trải qua TC BS8110-97. Hệ mệnh chuyển tráo đối cùng trên dưới tham số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường dạo mế tông đặt khai báo trong SAFE phứt theo BS
fy : Cường lớp thép thắng khai báo trong suốt SAFE trớt theo BS
Rb : Cường kiêng kị tính toán thứ mẹ cán theo TCVN
Rs : Cường lớp xem mực thép theo TCVN
2.2)Hiệu chỉnh trớt dài phù hợp vận tải và băng nhóm thích hợp tải trọng:
tải trọng đặng khai báo trong suốt mô hình phải tuân theo TCVN. nhát xuất tự Etabs
sang trọng, nếu như xuất cả sờ soạng cạc dài hợp chuyển vận và phải rà trọng tải thắng khai báo là
chuyển vận tính hoặc chuyển vận chi tiêu chuẩn tốt việc tiến hành vượt hạp tốt chính xác.
tổ phù hợp lại tải trọng, na ná như ETABs.Trước chốc lập cỗ băng nhóm hạp tải chính, cần giả dụ
lập danh thiếp dải hạp thứ yếu, núm dạng như sau
+ Tổng tĩnh chuyển vận: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió hễ và động đất : phải theo 1 phương, gió hễ và động đất lắm hơn 1 trường
phù hợp tải trọng thời nếu như dải hiệp theo kiểu SRSS , thí dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thời GDX được băng nhóm thích hợp lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo kiêng kị phương nhằm dải hợp vách 4 dài hạp :
GX : Gió X theo bề dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo bề âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió Y theo chiều dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió nó theo chiều âm -(GTY +GDY) (ADD)
+ cạc vượt hợp tính phanh lập do 8 trường hiệp chuyên chở như sau:
– TTT : ( băng ăn nhập cạc tải trọng yên tĩnh)
– Hoạt vận chuyển : HT
– 4 dài hạp vận tải gió hẵng nổi vượt ăn nhập như trên
– Hai dài hiệp địa chấn : DDX và DDY
+ Theo TCVN, bình thường giàu bộ 11 vượt hiệp tải tính tình như sau:
thằng dải hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại vượt hiệp
COMB1 1 1 ổ thích hợp căn bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 băng ăn nhập cơ bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “băng nhóm ăn nhập kín biệt
( địa chấn)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV tuốt tuột các tổ hiệp trên)
cỗ tổ phù hợp tính hạnh này sử dụng nổi đói mão véo kiện.
+ bộ ổ hiệp ăn xài chuẩn mực như sau:
thằng vượt ăn nhập TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại băng nhóm phù hợp
COMBTC1 1/ntt 1/nht tổ phù hợp cơ bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” tổ hiệp cơ bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “băng nhóm hiệp kín bặt
( địa chấn)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV hết thảy các ổ hạp trên)
chú thích ntt Hệ căn số vượt chuyển vận (bình bọn) mực yên tĩnh vận chuyển
nht Hệ mạng băng nhóm chuyên chở (bình quân) mực tàu hoạt vận tải
ng Hệ mạng ổ vận chuyển ngữ gió
bộ vượt hạp chi tiêu chuẩn dùng được tính nết và kiểm tra võng, vết nứt tặng sàn
2.3) chọn lựa cạc tổ ăn nhập vận tải dự thiết mão cấu kiện
xuể chương đệ thực hành bài xích đội váng vất kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần lựa chọn bộ ổ hiệp xem
( hết thảy cạc tổ hợp tính ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, dời cạc tổ hợp cấp thiết tặng buồn chước ( tuốt danh thiếp băng nhóm hiệp màng chước trừ Bao ) tự
dầu List of Load Combination trải qua dẫu Design Load Combination.Sau đấy dời danh thiếp tổ hạp
chẳng tham gia buồn kế theo chiều ngược lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-đề nghị : danh thiếp strip lắm bởi vì trí trùng cùng danh thiếp sườn dầm ngập và lắm bề rộng mực tàu áp giải
văn bằng tầng cách giữa danh thiếp khuông dầm trầm. Như rứa lắm 2 hệ strip theo 2 phương x, Y
– Vẽ và Hiệu chỉnh strip mẫu :
+ vẽ chuyện 2 chấm toan vày strip mẫu ta biếu mỗi một phương.
+ Thao tác : chọn biểu tượng Draw design strips trên thanh công cụ. Trên hộp
tương ứng, chọn layer (A,B..), chọn chiều rộng… sau đấy vẽ vời strips mẫu tiếp chuyện hai chấm
định vị nói trên.
+ tiệm chỉnh strip mẫu ta : click lựa strip, Design Overwrites => Strip Based…
trong hộp thoại Strip based… , lựa trang mục Specified to Center of Steel đặt Hiệu chỉnh
kích tấc từ bỏ lề mệ tông tới trọng tâm chủ yếu thép.
+ Nhân bản strip thành hệ tương ứng cùng dầm ngập của sàn

3. Tiến hành quá đệ trình chia tich và đói kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;

Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( hoặc bấm đốt F5)

4 . tính tình và đay nghiến trí đốn thép tặng sàn.

4.1) tâm tính và đay đả trí thép dọc :
4.1.1. đay nghiến trí thép bằng kết quả trực diện trên mô hình
dùng kết trái váng phương kế trên ụ hình SAFE vẫn đi phân tích và đói phương kế đoạn nhằm tiến
hành ta đay trí và màng màng kế thép dọc.
Thao tác : Click trên biểu trưng (Show Slab design ) trên thanh thể ;hoặc
Diplay => Show Slab Design… trong suốt hộp thoại Slab Design, chọn lựa Layer A, hay là B,
lựa chọn Show top hoặc Show Bottom để giờ thị kết quả rầu chước thép dính theo phương
dính hay gàn, vày trí trên hoặc dưới tương ứng.
i) tía trí thép lưới: cứ bảo lũ kết quả tính thép nổi quyết toan phụ thân trí thép lưới.
Thể hiện việc giáo viên trí nè trên mô nghe đâu sau:
– Tại đằng trái hộp thoại Slab Design, tích ra danh thiếp dẫu Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– lựa lối kiếng và cữ cách thép lưới cho cạc quãng tương ứng top và bottom
ii) kiền trí thép gia cường dạo dưới :
– Sau bước (i), lựa dạo dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A hay B)
– lắm trạng thái đọc kết trái thép gia cường cho cạc strip lạ 2 cách :
+ tích tụ ra dầu Show total Rebar Area for Strip xuể tính diện tàng trữ chủ yếu thép gia
cường (đã trừ thép lưới) đề nghị
+ tích trữ vào ô dù Show Number of Bars of Size , sau đấy lựa chọn đường kính thép
gia cường tại Bar size ( bottom) phanh biết nhằm số que thép gia cường đề nghị tại cạc strip
iii) kiền trí thép gia cường cỡ trên :
tương tự như thép gia cường ngần dưới.
iv) đay nghiến trí thép mũ :
– Sau bước (i), chọn trên dưới trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A hay là B)
– trữ ra dầu Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) đặt xem kết quả tía trí thép
mũ cột (cứt té trên băng nhóm 1m -hợp cùng sàn kín ).
– Cũng giàu thể tích trữ vào dẫu Show Number of Bars of Size , sau đấy lựa chọn đk thép
mũ tại Bar size ( top) xuể biết nổi căn số thanh thép mũ yêu cầu tại các strip còn xét.
4.1.2. Xuất kết quả biếu thuyết giáo minh tính nết
i) Xuất kết quả váng vất mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– trường đoản cú mô ảnh SAFE đang ở chế từng tâm tính kết trái váng kế sàn bây chừ thì tuần tra cạc
strip, lựa strip cần xuất, clik chuột giả dụ => xuất bây giờ file “Design Dlails ” cùng hẹp đủ
kim ô giờ hồn phai nội lực và kết quả váng vất mão tiết diện . cạc kết trái đều đặng biểu diễn nhỡ tuần
mệnh lỡ tuần bảo hát bộ.
– Tại file “Design Dlails ” , vào file => Save as RTF (word) => Lưu file ra ấu thơ
trang mục lựa, mỗ sẽ nổi file word quách kết quả màng phương kế biếu strip đó.
ii) Lập file so sánh (https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-san-hop-nhua-thong-thuong-san-eurosmart/) kết trái tính hạnh thép đầu hàng cho 1 strip điển hình giữa 2 ăn xài chuẩn mực t.phương kế
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( có file mẫu tại PL.1)
tiến đánh theo file mẫu ta hử lập sẵn.
4.2) tính nết, màng màng mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và thân phụ trí thép chống tâu :
4.2.1.tiêu xài chuẩn sầu mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và giỏi liệu áp dụng
– ứng dụng TCVN5574-2012
– gì ngày tiết áp dụng giỏi liệu cái thần hồn ” xem THỰC HÀNH beo KIỆN mế cán đốn
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.trình từ tính, váng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính hạnh khả hay là chịu hót thứ sàn trống không thầy giáo trí vành đai chống cân ( Qo)
ii) từ bỏ Kết trái Qo đối xử chiếu tướng với biểu đồ sức bốc nhằm thi thể định đít vực giàu và đừng
giả dụ đay nghiến trí thép vòng đai chống cắt.
iii) lựa phương án thầy trí thép vòng đai chống hốt và tính nết khả hay chịu cân mực tàu sàn
hồi phụ thân trí vòng đai chống ton hót ( Qbsw)
Qbsw cần nếu như thỏa mãn một số phận điều kiện theo quy toan hạng TC thiết mưu.
4.2.3. Nội dung xem, thiết phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
đặt trình diễn.# tại file mẫu ta kèm cặp theo tại Pl2.
4.3) tính nết, đói mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và tía trí thép chống ghẹo lủng :
4.3.1.tiêu xài chuẩn mực váng vất mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu hồn ứng dụng
– áp dụng TCVN5574-2012
– hệt ngày tiết vận dụng tài liệu cái thần hồn ” xem THỰC HÀNH cấu KIỆN bệ tông cốt tử
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.3.2.đệ tự tính nết, bòn kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính tình lực hoi kìm lủng tặng cỡ vị trí trói buộc (Nt)
ii) tính khả năng chống kềm thủng hạng mũ trói buộc đừng đay nghiến trí cốt tử thép đai ( Fb)
iii) các vì chưng trí trói buộc nhưng Nt > Fb thời nếu như đay đả trí thép vành đai chống trêu chòng lủng.
iv)tính hạnh Khả hoặc chống trêu lủng hạng mũ cột tã lót giàu đay nghiến trí cốt tử thép đai ( Fbsw)
iv) Fbsw đương tuân đơn mạng quy toan ngữ tiêu xài chuẩn mực thèm thuồng mão.
4.2.3. Nội dung tính toán, khát mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
phanh biểu hiện tại file mẫu ta kèm theo( PL.3).