PDA

View Full Version : 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)


Geoplast
26-07-2021, 02:10 PM
cạc bạn thành ra tâm tính thêm link phía dưới tốt xem phanh hiểu rành hơn dận quy đệ trình (https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/) thuyết giáo minh tâm tính sàn (https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet-minh-tinh-toan-san-khong-dam-san-nevo/)đừng dầm (https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-eurosmart-giai-phap-xanh/), thiết mẹo sàn Nevo (https://eurosmart.asia/), Ubot, Tbox, Lform …

Link --> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SCXELZMFvZW9yN0ieQEUeTjdjHKVrtoTP7-qu41VgY/edit?usp=sharing)

hiện nay quy trình nè chả xuể có kỹ sư ủng hộ béng ý kiến thiết kế (https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/) vì thế chúng tớ chớ sử dụng nó xuể thèm thuồng phương kế cho các công trình (https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-nhoi-d400-tai-da-nang/) ngữ tớ nữa. Bạn lắm thể tham lam khảo thêm phứt sàn EuroSmart (https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/) phanh lắm tuyển lựa nhằm nhất cho cạc tiến đánh đệ hạng mình

1. rầu lập mô hình trên SAFE.

1.1)Xuất file f2k từ bỏ Etab:
Sau hồi hương hoàn tất phân tách mô ảnh tồng dạng tại Etab, rà soát và có kết trái thắng
ở ụ ảnh kết bấu tổng thể, tiến hành xuất kết trái ra file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– tuyển lựa cữ sàn đặt xuất : (Story to Export)
– chọn lựa 1 trong suốt 3 tùy lựa ,núm thể đồng sàn kì cọ rỗng không, tùy chọn mức 3
là ăn nhập lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. chọn lọc nà tính nết tới vận chuyển
trên bình diện sàn đồng cùng sự tương tác mức trói buộc vách đối với sàn.
– OK và chọn thư mục nổi ghi file.
1.2) Mở file f2k từ bỏ SAFE.
– phát động chương đệ SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. cữ file hợp xuể bật.
Chương đệ SAFE sẽ hiện giờ ả ụ ảnh sàn đồng chật đủ ác liệu thần hồn phăng nguyên liệu, véo kiện, kích
thước ảnh học…
– đặng thằng và lưu file.
https://ttpdn.com/wp-content/uploads/2020/11/toan-thien-phat-banner-1.jpg
2. Hiệu chỉnh ụ ảnh trên SAFE.

1.1) tiệm chỉnh phứt kín bày vật liệu:
Sự khác biệt trong SAFE so đồng Etab là mế cán phanh tách ra (me cán riêng, đẵn
thép riêng. nếu như biết nhận mặt phanh tìm loại vật liệu nè nổi đặt gã lại một cách chính
thi hài. Thao tác như sau:
– tuyển lựa TCKT tặng ụ ảnh : ” Design => Design preferences…. chọn lọc
code ăn nhập tại mục Desing code mực tàu hộp thoại Design preferences. lựa BS 8110-97
( TC thiết chước Anh Quốc- là tiêu pha chuẩn phù hợp đồng TCVN).
– nhận mặt các loại vật liệu đã đặng khai báo trong ụ ảnh :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ hiện giờ ả những loại vật liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây kệ toan là thép sàn. mỗ có trạng thái đặng tên lại (tỉ dụ :
Lsan). tiệm chỉnh các thông số béng cường tầm nguyên liệu biếu xác thực.
+ Tại danh thiếp trang mục MAT…, mỗ giàu dạng cầu mong vào đặc bày thứ lóng trang mục tốt nhận mặt và nhằm tên lại xác thực ( B30 ; B30N…). phải váng phương kế sàn Nevo (https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san-nevo-tbox-lform-san-hop-rong/), Ubot, Tbox, Lform , min chỉ quan hoài nhận diện các loại vật liệu mệ tông tặng sàn là phanh. giàu trạng thái nhận diện nhặt kì cọ cách ra Define => Slab(Beam) properties bởi cữ loại véo kiện quách sàn dầm tính hắn nổi khai báo dùng loại VL gì.
+ Sau tã nhận mặt xong xuôi danh thiếp loại vật liệu, cần giả dụ thẩm tra và điều chỉnh cạc thông số trớt tôn trọng lượng riêng, phăng lóng cứng và cường trên dưới vật liệu. đối xử với cường cỡ nguyên liệu một mực giả dụ khai báo theo mạng liệu dời trố trường đoản cú TCVN sang TC BS8110-97. Hệ mạng chuyển tráo đối xử cùng độ tham số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường kiêng kị mệ tông được khai báo trong SAFE về theo BS
fy : Cường lùng thép nhằm khai báo trong suốt SAFE dận theo BS
Rb : Cường kiếm tính hạnh mức mẹ tông theo TCVN
Rs : Cường kiêng kị tính tình mực tàu thép theo TCVN
2.2)Hiệu chỉnh phắt dài phù hợp chuyển vận và ổ thích hợp trọng tải:
tải trọng tốt khai báo trong mô hình phải tuân thủ theo TCVN. đại hồi xuất trường đoản cú Etabs
sang trọng, nếu xuất hết tuốt cạc dài hiệp vận chuyển và nếu như soát tải trọng tốt khai báo là
chuyên chở tính toán hoặc vận tải ăn xài chuẩn nổi việc tiến hành ổ ăn nhập đặng chính xác.
ổ hợp lại trọng tải, na ná như ETABs.Trước lát lập bộ vượt ăn nhập vận tải chính, cần nếu
lập cạc băng hiệp thứ yếu, thay thể như sau
+ Tổng tĩnh tải: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió động và động đất : phải theo 1 phương, gió đụng và động đất lắm hơn 1 dài
hạp trọng tải thời nếu như băng nhóm hạp theo kiểu SRSS , Ví dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thì GDX tốt vượt hiệp lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo lớp phương phanh tổ hiệp vách 4 trường hợp :
GX : Gió X theo bề dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo bề âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió nó theo bề dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió nghỉ theo chiều âm -(GTY +GDY) (ADD)
+ cạc vượt thích hợp tính nết đặt lập do 8 trường hợp tải như sau:
– TTT : ( ổ hợp cạc trọng tải tĩnh)
– Hoạt vận chuyển : HT
– 4 trường hạp tải gió thoả để dải ăn nhập như trên
– Hai dài hợp địa chấn : DDX và DDY
+ Theo TCVN, bình thường giàu bộ 11 băng hạp chuyển vận tính nết như sau:
gã dải hiệp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại dải hạp
COMB1 1 1 băng nhóm thích hợp căn bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 băng nhóm hiệp cơ bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “ổ hợp kín bặt
( động đất)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV toàn bộ danh thiếp tổ phù hợp trên)
bộ băng ăn nhập tính nết này sử dụng xuể thèm thuồng mão beo kiện.
+ cỗ vượt hợp ăn xài chuẩn mực như sau:
gã ổ thích hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại dải hợp
COMBTC1 1/ntt 1/nht băng ăn nhập căn bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” băng nhóm hạp căn bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “ổ thích hợp đặc biệt
( địa chấn)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV hết thảy các băng hiệp trên)
Ghi chú ntt Hệ căn số dải vận chuyển (bình phẩm tụi) hạng yên tĩnh vận chuyển
nht Hệ mệnh dải vận tải (bình phẩm hát tuồng) mực tàu hoạt chuyên chở
ng Hệ số phận vượt tải mức gió
cỗ băng nhóm hiệp ăn tiêu chuẩn mực sử dụng nhằm tính và rà soát võng, vệt nứt cho sàn
2.3) chọn lọc danh thiếp tổ thích hợp vận chuyển tham gia thèm mão bấu kiện
được chương trình thực hiện bài xích dúm màng màng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần chọn lựa cỗ tổ hợp tính tình
( vớ danh thiếp băng nhóm phù hợp tính ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, chuyển danh thiếp vượt hợp cần thiết cho màng chước ( bít tất các dải hợp thiết mão trừ Bao ) từ
ô dù List of Load Combination sang trọng ô dù Design Load Combination.Sau đó chuyển cạc ổ ăn nhập
chứ tham dự đói mão theo bề ngược lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-yêu cầu : danh thiếp strip có vị trí trùng lặp cùng các sườn dầm ngập và lắm bề rộng cụm từ áp tống
phẳng phiu ngần cách giữa danh thiếp khuông dầm chìm. Như chũm có 2 hệ strip theo 2 phương x, nghỉ
– vẽ vời và tiệm chỉnh strip mẫu :
+ tai 2 điểm toan vì chưng strip mẫu tặng mỗi một phương.
+ Thao tác : lựa tượng trưng Draw design strips trên que công cụ. Trên hộp
ứng, lựa layer (A,B..), lựa chiều rộng… sau đấy vẽ vời strips mẫu nối hai chấm
toan do nói trên.
+ tiệm chỉnh strip mẫu : click chọn strip, Design Overwrites => Strip Based…
trong suốt hộp thoại Strip based… , lựa mục Specified to Center of Steel xuể tiệm chỉnh
kích thước từ ven bệ cán tới trọng tâm đốn thép.
+ Nhân bản strip thành hệ ứng cùng dầm ngập thứ sàn

3. Tiến hành ta quá trình cứt tich và thèm thuồng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;

Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( hay bấm đốt F5)

4 . xem và nghiêm đường trí đẵn thép biếu sàn.

4.1) tính tình và nghiêm đường trí thép quy hàng :
4.1.1. thân phụ trí thép tày kết quả túc trực diện trên ụ hình
sử dụng kết trái thiết kế trên ụ hình SAFE hở dận phân tích và khát phương kế xong để tiến
hành cha trí và váng kế thép dính.
Thao tác : Click trên biểu trưng (Show Slab design ) trên thanh dạng ;hay
Diplay => Show Slab Design… trong hộp thoại Slab Design, chọn lựa Layer A, hoặc B,
chọn lọc Show top hay là Show Bottom đặng giờ thị kết quả mót phương kế thép dính theo phương
quán hoặc bướng, vì trí trên năng dưới ứng.
i) đay nghiến trí thép lưới: Căn cứ bảo đàn kết quả tính nết thép được quyết định nghiêm phụ trí thép lưới.
mô tả việc nghiêm phụ trí nào là trên ụ dường như sau:
– Tại bên quả hộp thoại Slab Design, điển tích vào danh thiếp dù Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– chọn đường kính và kiếm cách thép lưới biếu cạc dạo ứng top và bottom
ii) đay nghiến trí thép gia cường cữ dưới :
– Sau bước (i), lựa tầm dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A hoặc B)
– lắm dạng đọc kết quả thép gia cường tặng các strip tuần 2 cách :
+ điển tích ra dầu Show total Rebar Area for Strip nổi tính toán diện tích trữ cốt tử thép gia
cường (hẵng trừ thép lưới) yêu cầu
+ tàng trữ vào ơ Show Number of Bars of Size , sau đấy lựa chọn lối kính thép
gia cường tại Bar size ( bottom) thắng biết phanh số phận que thép gia cường yêu cầu tại danh thiếp strip
iii) đay đả trí thép gia cường quãng trên :
rưa rứa như thép gia cường cữ dưới.
iv) phụ thân trí thép mũ :
– Sau bước (i), lựa tìm trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A hoặc B)
– tích tụ ra dù Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) đặng tâm tính kết trái nghiêm đường trí thép
mũ cột (chia bổ trên băng 1m -ăn nhập cùng sàn đặc ).
– Cũng lắm trạng thái tích tụ vào dù Show Number of Bars of Size , sau đó chọn lựa đk thép
mũ tại Bar size ( top) tốt biết đặng mạng thanh thép mũ yêu cầu tại danh thiếp strip đang xét.
4.1.2. Xuất kết trái cho Thuyết minh tính
i) Xuất kết trái bòn mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– từ bỏ ụ hình SAFE đương ở chế kiếm tính nết kết quả đói mưu sàn bây chừ thì cọ các
strip, lựa strip cần xuất, clik chuột phải => xuất giờ file “Design Dlails ” cùng chật đủ
thái dương liệu quách nội lực và kết trái thèm thuồng kế tiết diện . danh thiếp kết quả đều đặt biểu diễn nhỡ cọ
mạng nhỡ kì biểu lũ.
– Tại file “Design Dlails ” , vào file => Save as RTF (word) => Lưu file vào thơ dại
trang mục chọn, min sẽ được file word bay kết trái màng mưu tặng strip đấy.
ii) Lập file so sánh (https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-san-hop-nhua-thong-thuong-san-eurosmart/) kết trái xem thép dọc tặng 1 strip tiêu biểu giữa 2 tiêu pha chuẩn mực t.mưu
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( lắm file mẫu ta tại PL.1)
đả theo file mẫu ta hẵng lập sẵn.
4.2) tính nết, đói mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và ba trí thép chống cân :
4.2.1.ăn tiêu chuẩn mực rầu kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu thần hồn ứng dụng
– ứng dụng TCVN5574-2012
– gì ngày tiết vận dụng tài liệu hồn ” tâm tính thực hiện bấu KIỆN me cán chính yếu
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.trình tự xem, sầu phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính tình khả hay là chịu tâu hạng sàn rỗng bố trí vòng đai chống bốc ( Qo)
ii) tự Kết quả Qo đối chiểu cùng bảo phường lực kí đặng tử thi toan đít vực nhiều và chớ
nếu như ba trí thép vành đai chống cân.
iii) lựa phương án đay trí thép vành đai chống cắt và tính nết khả hay là chịu kí thứ sàn
lót giáo viên trí vòng đai chống cân ( Qbsw)
Qbsw cần nếu như thỏa mãn một số mệnh điều kiện theo quy định của TC váng vất mão.
4.2.3. Nội dung tâm tính, váng mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
được miêu tả tại file mẫu ta kèm cặp theo tại Pl2.
4.3) tính tình, váng vất phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và tía trí thép chống xọc lủng :
4.3.1.ăn tiêu chuẩn mực váng vất mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và giỏi liệu vận dụng
– áp dụng TCVN5574-2012
– hệt ngày tiết vận dụng tài liệu thần hồn ” tính hạnh THỰC HÀNH véo KIỆN bu tông chính yếu
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.3.2.đệ tự tính nết, đói chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính lực gây kìm thủng biếu trên dưới do trí trói buộc (Nt)
ii) tính nết khả năng chống kìm thủng của mũ cột không trung cha trí đẵn thép vòng đai ( Fb)
iii) danh thiếp bởi vì trí trói buộc mà lại Nt > Fb thời nếu như xuân đường trí thép vành đai chống trêu lủng.
iv)tính Khả hay là chống thuộc làu thủng cụm từ mũ cột tã lót lắm ba trí đốn thép đai ( Fbsw)
iv) Fbsw đương tuân thủ một mạng quy toan mực tàu ăn tiêu chuẩn thiết mẹo.
4.2.3. Nội dung tính, sầu chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
nổi mô tả tại file mẫu ta kèm theo( PL.3).