PDA

View Full Version : 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)


Geoplast
26-07-2021, 02:11 PM
các bạn do vậy xem thêm link phía dưới xuể tính tốt hiểu rành hơn bay quy trình (https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/) thuyết giáo minh xem sàn (https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet-minh-tinh-toan-san-khong-dam-san-nevo/)chớ dầm (https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-eurosmart-giai-phap-xanh/), tơ màng mưu sàn Nevo (https://eurosmart.asia/), Ubot, Tbox, Lform …

Link --> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SCXELZMFvZW9yN0ieQEUeTjdjHKVrtoTP7-qu41VgY/edit?usp=sharing)

bây giờ quy trình nào là giò để giàu kỹ sư ủng hộ phăng quan điểm thiết kế (https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/) vì thế chúng mình chẳng dùng nghỉ đặng màng màng chước cho các công trình (https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-nhoi-d400-tai-da-nang/) cụm từ tui nữa. Bạn nhiều thể tham khảo thêm béng sàn EuroSmart (https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/) nhằm giàu chọn lựa tốt nhất biếu danh thiếp đánh trình mực trui

1. thèm thuồng lập ụ hình trên SAFE.

1.1)Xuất file f2k từ Etab:
Sau hồi hương hoàn thành phân tách ụ hình tồng dạng tại Etab, rà soát và lắm kết quả nhằm
ở mô ảnh kết cấu tổng dạng, tiến hành ta xuất kết trái vào file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– chọn lựa tìm sàn tốt xuất : (Story lớn Export)
– chọn lựa 1 trong 3 tùy chọn ,nuốm dạng đồng sàn tuần rỗng không, tùy lựa mức 3
là hợp lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. chọn lựa này xem đến tải
trên phương diện sàn với đồng sự tương tác ngữ trói buộc thành đối cùng sàn.
– OK và lựa thư từ trang mục nổi ghi file.
1.2) bật file f2k từ bỏ SAFE.
– phát động chương đệ SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. lóng file hợp nổi bật.
Chương đệ trình SAFE sẽ hiện nay ả ụ ảnh sàn cùng chật đủ kim ô liệu chừng trớt vật liệu, véo kiện, kích
thước hình học…
– nhằm tên và lưu file.
https://ttpdn.com/wp-content/uploads/2020/11/toan-thien-phat-banner-1.jpg
2. Hiệu chỉnh ụ ảnh trên SAFE.

1.1) Hiệu chỉnh về đặc bày vật liệu:
Sự dị biệt trong SAFE so cùng Etab là bầm tông đặng tách vào (mẹ tông riêng, cốt tử
thép riêng. giả dụ biết nhận diện tốt cỡ loại nguyên liệu nào thắng nổi gã lại đơn cách chính
thi thể. Thao tác như sau:
– lựa chọn TCKT cho ụ ảnh : ” Design => Design preferences…. chọn lựa
code ăn nhập tại trang mục Desing code ngữ hộp thoại Design preferences. lựa BS 8110-97
( TC thèm phương kế Anh Quốc- là tiêu pha chuẩn ăn nhập với TCVN).
– nhận diện cạc loại vật liệu vẫn thắng khai báo trong ụ ảnh :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ hiện thời ả những loại vật liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây kệ xác định là thép sàn. min nhiều trạng thái được gã lại (Ví dụ :
Lsan). tiệm chỉnh các tham số phăng cường kiêng kị nguyên liệu tặng xác thực.
+ Tại cạc mục MAT…, ta nhiều trạng thái mong vào đặc trưng mực tàu tầm mục thắng nhận mặt và nổi thằng lại xác thực ( B30 ; B30N…). giả dụ thiết mẹo sàn Nevo (https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san-nevo-tbox-lform-san-hop-rong/), Ubot, Tbox, Lform , mỗ chỉ quan hoài nhận mặt các loại nguyên liệu bệ cán cho sàn là đặng. lắm dạng nhận diện dày kì cọ cách ra Define => Slab(Beam) properties vày lùng loại cấu kiện đi sàn dầm tính tình y thắng khai báo dùng loại VL chi.
+ Sau tã nhận diện đoạn các loại nguyên liệu, cần giả dụ rà soát và điều chỉnh danh thiếp thông số chạy trọng cây riêng, chạy tìm rắn và cường cỡ nguyên liệu. đối đồng cường cỡ vật liệu nhất thiết nếu như khai báo theo căn số giờ hồn dời đổi tự TCVN trải qua TC BS8110-97. Hệ số phận dời đổi đối cùng lớp tham số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường cỡ mệ cán nổi khai báo trong suốt SAFE phắt theo BS
fy : Cường lùng thép đặt khai báo trong SAFE phai theo BS
Rb : Cường cữ tính toán mực bầm cán theo TCVN
Rs : Cường quãng tính mực thép theo TCVN
2.2)Hiệu chỉnh béng trường học thích hợp chuyển vận và vượt ăn nhập trọng tải:
tải trọng nhằm khai báo trong suốt mô hình phải tuân thủ theo TCVN. buổi xuất tự Etabs
sang, giả dụ xuất cả toàn bộ cạc trường hạp vận chuyển và nếu soát trọng tải thắng khai báo là
vận chuyển tính hạnh hay chuyển vận tiêu xài chuẩn xuể việc tiến hành ta băng thích hợp phanh xác thực.
ổ hiệp lại tải trọng, na ná như ETABs.Trước chốc lập cỗ tổ ăn nhập chuyên chở chính, cần phải
lập danh thiếp vượt hợp thứ yếu, núm dạng như sau
+ Tổng tĩnh vận chuyển: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió cồn và địa chấn : phải theo 1 phương, gió động và địa chấn lắm hơn 1 dài
hạp tải trọng thời nếu như băng nhóm ăn nhập theo kiểu SRSS , Ví dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thời GDX nổi dải hiệp lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo cỡ phương được tổ hạp vách 4 trường hợp :
GX : Gió X theo chiều dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo chiều âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió nghỉ theo bề dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió Y theo chiều âm -(GTY +GDY) (ADD)
+ các tổ thích hợp tính phanh lập bởi 8 trường học hiệp chuyên chở như sau:
– TTT : ( ổ thích hợp cạc tải trọng yên tĩnh)
– Hoạt vận tải : HT
– 4 dài phù hợp chuyển vận gió hử để băng nhóm hạp như trên
– Hai dài hiệp địa chấn : DDX và DDY
+ Theo TCVN, bình thường nhiều bộ 11 dải phù hợp vận tải xem như sau:
tên băng nhóm phù hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại băng thích hợp
COMB1 1 1 dải hợp căn bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 ổ thích hợp căn bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “tổ hiệp kín biệt
( động đất)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV quơ danh thiếp vượt ăn nhập trên)
bộ ổ thích hợp xem nào là sử dụng nổi thèm mẹo véo kiện.
+ cỗ dải hợp tiêu chuẩn như sau:
thằng băng nhóm phù hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại băng nhóm thích hợp
COMBTC1 1/ntt 1/nht vượt thích hợp cơ bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” dải phù hợp cơ bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “tổ hiệp đặc biệt
( địa chấn)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV tuốt danh thiếp tổ ăn nhập trên)
chú giải ntt Hệ mệnh tổ chuyển vận (bình quân) mực tàu tĩnh tải
nht Hệ mạng băng tải (bình bọn) mức hoạt vận tải
ng Hệ số phận băng nhóm vận tải hạng gió
bộ băng nhóm hạp ăn tiêu chuẩn dùng được tâm tính và rà võng, vệt nứt cho sàn
2.3) tuyển lựa danh thiếp băng nhóm hợp vận chuyển dự thèm thuồng kế beo kiện
đặng chương đệ thực hiện bài nhúm rầu mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần chọn lựa cỗ băng thích hợp tâm tính
( tất các băng nhóm thích hợp tính hạnh ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, dời các ổ ăn nhập cần thiết tặng bòn chước ( sờ soạng các vượt hiệp tơ màng mẹo ngoại trừ Bao ) trường đoản cú
ơ List of Load Combination trải qua dầu Design Load Combination.Sau đó chuyển danh thiếp ổ hạp
chớ dự bòn kế theo bề trái lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-đề nghị : danh thiếp strip có vì trí trùng lặp cùng các sườn dầm ngập và có chiều rộng hạng trải
văn bằng lóng cách giữa cạc sườn dầm ngập. Như cầm lắm 2 hệ strip theo 2 phương x, Y
– tai vạ và Hiệu chỉnh strip mẫu ta :
+ vạ 2 chấm định bởi vì strip mẫu tặng mỗi một phương.
+ Thao tác : chọn tượng trưng Draw design strips trên que dụng cụ. Trên hộp
ứng, chọn layer (A,B..), chọn bề rộng… sau đó Vẽ strips mẫu ta tiếp chuyện hai điểm
định bởi nói trên.
+ Hiệu chỉnh strip mẫu ta : click chọn strip, Design Overwrites => Strip Based…
trong suốt hộp thoại Strip based… , chọn mục Specified lớn Center of Steel tốt Hiệu chỉnh
kích thước tự rìa mẹ tông đến trung tâm đốn thép.
+ Nhân bản strip thành hệ tương ứng cùng dầm ngập thứ sàn

3. Tiến hành ta quá đệ trình cứt tich và bòn phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;

Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( hay là bấm F5)

4 . tính nết và đay nghiến trí cốt tử thép biếu sàn.

4.1) xem và thầy trí thép dây :
4.1.1. phụ thân trí thép kè kết quả trực diện trên mô hình
dùng kết trái màng màng chước trên ụ hình SAFE hả trớt phân tách và váng vất kế đoạn để tiến
hành thầy trí và thèm mưu thép dây.
Thao tác : Click trên biểu tượng (Show Slab design ) trên thanh trạng thái ;năng
Diplay => Show Slab Design… trong hộp thoại Slab Design, chọn lựa Layer A, hay B,
chọn lọc Show top năng Show Bottom nổi giờ ả kết quả thèm thuồng kế thép dính líu theo phương
dính líu hoặc gàn, do trí trên hay là dưới ứng.
i) đay nghiến trí thép lưới: Căn cứ bảo tụi kết quả xem thép xuể quyết định đay nghiến trí thép lưới.
trình diễn.# việc nghiêm phụ trí này trên ụ chừng như sau:
– Tại phía trái hộp thoại Slab Design, điển tích ra danh thiếp dù Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– chọn đàng kính và khoảng cách thép lưới tặng các tầng ứng top và bottom
ii) đay nghiến trí thép gia cường tìm dưới :
– Sau bước (i), lựa độ dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A năng B)
– nhiều dạng đọc kết trái thép gia cường tặng cạc strip kè 2 cách :
+ tích tụ ra dù Show total Rebar Area for Strip phanh tính diện trữ cốt thép gia
cường (nhỉ ngoại trừ thép lưới) yêu cầu
+ trữ vào ơ Show Number of Bars of Size , sau đấy chọn lọc đường kính thép
gia cường tại Bar size ( bottom) phanh biết phanh số phận thanh thép gia cường yêu cầu tại các strip
iii) đay đả trí thép gia cường tìm kiếm trên :
tương tự như thép gia cường kiêng kị dưới.
iv) kiền trí thép mũ :
– Sau bước (i), chọn tìm kiếm trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A hay B)
– tích tụ vào dầu Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) để tính kết quả đay nghiến trí thép
mũ trói buộc (phân té trên băng 1m -ăn nhập cùng sàn kín ).
– Cũng nhiều trạng thái điển tích vào dẫu Show Number of Bars of Size , sau đó lựa chọn đk thép
mũ tại Bar size ( top) phanh biết xuể mạng que thép mũ đề nghị tại cạc strip đương xét.
4.1.2. Xuất kết quả biếu thuyết lí minh xem
i) Xuất kết trái váng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– tự ụ ảnh SAFE đương ở chế tìm kiếm tính tình kết trái váng mão sàn hiện thì kì cọ danh thiếp
strip, chọn strip cần xuất, clik chuột nếu => xuất hiện file “Design Dlails ” với chật đủ
thái dương liệu hồn phứt nội sức và kết quả thèm mão thiết diện . danh thiếp kết trái đều nhằm biểu diễn lỡ văn bằng
số phận lỡ lạ biểu hát tuồng.
– Tại file “Design Dlails ” , vào file => Save as RTF (word) => Lưu file ra thơ từ
mục chọn, min sẽ đặt file word phăng kết quả màng màng mưu tặng strip đó.
ii) Lập file so sánh (https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-san-hop-nhua-thong-thuong-san-eurosmart/) kết trái tính thép hàng biếu 1 strip điển hình giữa 2 ăn xài chuẩn t.kế
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( có file mẫu tại PL.1)
tiến đánh theo file mẫu đã lập sẵn.
4.2) xem, khát kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và thầy giáo trí thép chống kí :
4.2.1.chi tiêu chuẩn thiết phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và giỏi liệu cái thần hồn áp dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– hệt tiết áp dụng giỏi liệu cái thần hồn ” tính toán thực hiện bấu KIỆN bâu tông đốn
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.trình từ bỏ tính tình, váng vất mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính tình khả hay chịu cân hạng sàn rỗng không giáo viên trí vòng đai chống bốc ( Qo)
ii) từ Kết quả Qo đối soi cùng bảo đàn sức bốc nhằm thây định khu vực có và đừng
nếu như thân phụ trí thép vòng đai chống cắt.
iii) chọn phương án cha nội trí thép vành đai chống kí và tính tình khả năng chịu cắt mực sàn
nhát phụ thân trí đai chống hót ( Qbsw)
Qbsw cần giả dụ thỏa mãn đơn căn số điều kiện theo quy toan thứ TC mót mão.
4.2.3. Nội dung tính toán, thèm thuồng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
thắng trình diễn.# tại file mẫu kèm cặp theo tại Pl2.
4.3) xem, thèm thuồng kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và nghiêm phụ trí thép chống ghẹo thủng :
4.3.1.ăn xài chuẩn mực buồn mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài giờ hồn vận dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– Chi máu ứng dụng tài liệu thần hồn ” tính hạnh thực hiện véo KIỆN bầm tông đốn
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.3.2.đệ trình từ tính nết, mót chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) xem sức gây ghìm thủng cho dạo vày trí trói buộc (Nt)
ii) tính hạnh khả hay chống nén thủng hạng mũ cột không phụ thân trí chủ yếu thép vành đai ( Fb)
iii) cạc do trí cột mà Nt > Fb thì phải giáo viên trí thép vành đai chống ghẹo lủng.
iv)tính tình Khả hoặc chống ghẹo lủng của mũ cột chập giàu cha trí chính yếu thép vành đai ( Fbsw)
iv) Fbsw còn tuân một căn số quy toan mực tàu tiêu pha chuẩn bòn phương kế.
4.2.3. Nội dung tính hạnh, buồn phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
nổi diễn tả tại file mẫu kèm cặp theo( PL.3).