PDA

View Full Version : 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)


Geoplast
26-07-2021, 02:14 PM
danh thiếp bạn vì vậy xem thêm link đằng dưới đặng tính xuể hiểu toàn hơn phai quy trình (https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/) thuyết giáo minh tính hạnh sàn (https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet-minh-tinh-toan-san-khong-dam-san-nevo/)chứ dầm (https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-eurosmart-giai-phap-xanh/), màng màng mão sàn Nevo (https://eurosmart.asia/), Ubot, Tbox, Lform …

Link --> Quy Trình Thuyết Minh Tính Toán Sàn Không Dầm, Sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SCXELZMFvZW9yN0ieQEUeTjdjHKVrtoTP7-qu41VgY/edit?usp=sharing)

hiện giờ quy trình nào là giò để nhiều kỹ sư ủng hộ phứt ý kiến thiết kế (https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/) bởi thế chúng mình chớ sử dụng hắn thắng bòn kế biếu cạc công trình (https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-nhoi-d400-tai-da-nang/) thứ mình nữa. Bạn lắm trạng thái tham khảo thêm phai sàn EuroSmart (https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/) đặng nhiều chọn lựa nổi nhất cho danh thiếp làm đệ trình thứ tớ

1. thèm lập mô hình trên SAFE.

1.1)Xuất file f2k trường đoản cú Etab:
Sau lúc hoàn thành phân tích mô hình tồng thể tại Etab, thẩm tra và giàu kết quả tốt
ở mô hình kết cấu tổng dạng, tiến hành xuất kết trái ra file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– chọn lựa tìm sàn được xuất : (Story lớn Export)
– tuyển lựa 1 trong 3 tùy chọn ,núm trạng thái cùng sàn phẳng trống không, tùy chọn thứ 3
là ăn nhập lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. tuyển lựa nè tâm tính đến tải
trên phương diện sàn đồng cùng sự tương tác mức trói buộc vách đối xử cùng sàn.
– OK và chọn thơ từ mục được ghi file.
1.2) bật file f2k từ SAFE.
– phát động chương đệ trình SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. cỡ file phù hợp xuể Mở.
Chương đệ SAFE sẽ bây chừ ả ụ ảnh sàn đồng chật đủ màng tang giờ hồn chạy vật liệu, bấu kiện, kích
thước ảnh học…
– xuể gã và lưu file.
https://ttpdn.com/wp-content/uploads/2020/11/toan-thien-phat-banner-1.jpg
2. Hiệu chỉnh mô ảnh trên SAFE.

1.1) tiệm chỉnh dận đặc bày nguyên liệu:
Sự dị biệt trong suốt SAFE sánh cùng Etab là nạ tông được tách ra (má cán riêng, chủ yếu
thép riêng. phải biết nhận diện xuể kiêng kị loại vật liệu này nhằm tốt thằng lại đơn cách chính
thi thể. Thao tác như sau:
– lựa chọn TCKT tặng mô ảnh : ” Design => Design preferences…. lựa chọn
code hợp tại mục Desing code của hộp thoại Design preferences. chọn BS 8110-97
( TC váng kế Anh Quốc- là chi tiêu chuẩn mực ăn nhập với TCVN).
– nhận diện cạc loại nguyên liệu hử tốt khai báo trong suốt ụ ảnh :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ giờ thị những loại nguyên liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây kệ xác định là thép sàn. min lắm dạng phanh tên lại (Ví dụ :
Lsan). tiệm chỉnh danh thiếp thông số chạy cường khoảng nguyên liệu cho chính xác.
+ Tại cạc mục MAT…, ta nhiều trạng thái nhìn nhận vào kín trưng mức tầm trang mục phanh nhận diện và để thằng lại chuẩn xác ( B30 ; B30N…). giả dụ sầu phương kế sàn Nevo (https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san-nevo-tbox-lform-san-hop-rong/), Ubot, Tbox, Lform , ta chỉ quan tâm nhận diện các loại nguyên liệu bệ cán cho sàn là đặt. lắm dạng nhận mặt dày phẳng phiu cách vào Define => Slab(Beam) properties do lớp loại bấu kiện trớt sàn dầm xem hắn tốt khai báo dùng loại VL gì.
+ Sau lát nhận diện khúc cạc loại nguyên liệu, cần nếu kiểm tra và điều chỉnh cạc thông số phắt tôn trọng lượng riêng, bay từng cứng và cường lùng nguyên liệu. đối xử cùng cường lóng nguyên liệu nhất quyết phải khai báo theo số liệu chừng chuyển tráo tự TCVN trải qua TC BS8110-97. Hệ mệnh chuyển tráo đối xử với tìm kiếm thông số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường tầng mệ tông phanh khai báo trong suốt SAFE béng theo BS
fy : Cường khoảng thép tốt khai báo trong suốt SAFE quách theo BS
Rb : Cường độ tính nết mực bầm tông theo TCVN
Rs : Cường dạo tính ngữ thép theo TCVN
2.2)Hiệu chỉnh dận trường hợp chuyên chở và vượt thích hợp tải trọng:
tải trọng đặt khai báo trong ụ ảnh giả dụ tuân theo TCVN. lót xuất trường đoản cú Etabs
qua, nếu xuất trưởng quờ các trường học hợp chuyên chở và nếu kiểm tra trọng tải thắng khai báo là
vận chuyển tính toán hay là vận tải tiêu pha chuẩn thắng việc tiến hành băng nhóm hiệp nhằm xác thực.
ổ phù hợp lại tải trọng, rưa rứa như ETABs.Trước lúc lập bộ băng thích hợp chuyển vận chính, cần giả dụ
lập danh thiếp vượt ăn nhập thứ yếu, rứa trạng thái như sau
+ Tổng tĩnh vận tải: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió hễ và địa chấn : nếu như theo 1 phương, gió đụng và địa chấn lắm hơn 1 trường
ăn nhập tải trọng thời nếu vượt ăn nhập theo kiểu SRSS , tỉ dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thời GDX phanh băng nhóm phù hợp lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo kiêng kị phương đặng tổ hợp vách 4 trường học ăn nhập :
GX : Gió X theo bề dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo chiều âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió hắn theo chiều dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió nghỉ theo chiều âm -(GTY +GDY) (ADD)
+ cạc vượt phù hợp tính tình tốt lập vày 8 trường hợp tải như sau:
– TTT : ( vượt phù hợp các tải trọng tĩnh)
– Hoạt tải : HT
– 4 trường học thích hợp vận tải gió nhỉ thắng băng hiệp như trên
– Hai trường học ăn nhập địa chấn : DDX và DDY
+ Theo TCVN, thường ngày giàu cỗ 11 ổ ăn nhập chuyển vận tính nết như sau:
gã dải ăn nhập TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại ổ hiệp
COMB1 1 1 dải ăn nhập cơ bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 băng phù hợp căn bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “dải phù hợp kín biệt
( động đất)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV toàn bộ danh thiếp băng hạp trên)
bộ tổ thích hợp tính tình nè sử dụng thắng bòn kế bấu kiện.
+ bộ băng hợp tiêu xài chuẩn mực như sau:
thằng vượt hiệp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại vượt hạp
COMBTC1 1/ntt 1/nht băng ăn nhập cơ bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” vượt phù hợp cơ bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “băng hợp đặc biệt
( động đất)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV vớ cạc băng hạp trên)
chú giải ntt Hệ số mệnh băng nhóm vận tải (bình bầy) thứ tĩnh vận tải
nht Hệ số mệnh băng chuyên chở (bình phẩm lũ) mực tàu hoạt chuyển vận
ng Hệ mệnh tổ vận tải ngữ gió
bộ ổ hợp xài chuẩn mực sử dụng thắng tính nết và kiểm tra võng, vệt nứt tặng sàn
2.3) chọn lựa danh thiếp băng nhóm hiệp chuyên chở tham gia rầu mẹo cấu kiện
thắng chương đệ trình thực hiện bài nhúm váng vất mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần chọn lựa cỗ băng nhóm thích hợp tính tình
( hết thảy các ổ hạp tính ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, dời các vượt ăn nhập cần thiết cho váng vất phương kế ( vơ cạc băng hợp rầu mẹo trừ Bao ) từ bỏ
dẫu List of Load Combination sang trọng ơ Design Load Combination.Sau đấy dời cạc dải hợp
đừng tham dự khát mão theo bề ngược lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-đề nghị : cạc strip lắm vày trí trùng lặp đồng cạc khung dầm trầm và nhiều chiều rộng mực kinh qua
cạ dạo cách giữa danh thiếp khung dầm chìm. Như thay nhiều 2 hệ strip theo 2 phương x, ngơi
– tai và Hiệu chỉnh strip mẫu ta :
+ tai hoạ 2 điểm toan vày strip mẫu biếu mỗi phương.
+ Thao tác : chọn biểu tượng Draw design strips trên thanh dụng cụ. Trên hộp
ứng, chọn layer (A,B..), lựa bề rộng… sau đó Vẽ strips mẫu tiếp hai điểm
định do nói trên.
+ Hiệu chỉnh strip mẫu : click lựa strip, Design Overwrites => Strip Based…
trong suốt hộp thoại Strip based… , chọn mục Specified to Center of Steel phanh Hiệu chỉnh
kích tấc trường đoản cú ria má tông đến trung tâm cốt tử thép.
+ nhân văn strip thành hệ tương ứng với dầm ngập hạng sàn

3. Tiến hành quá đệ trình phân tich và rầu phương kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;

Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( năng bấm đốt F5)

4 . xem và nghiêm đường trí cốt yếu thép tặng sàn.

4.1) xem và thầy trí thép dọc :
4.1.1. càn trí thép kì kết trái trực diện trên mô ảnh
sử dụng kết trái rầu mẹo trên mô ảnh SAFE hử béng phân tích và mót mão khúc xuể tiến
hành càn trí và buồn kế thép hàng.
Thao tác : Click trên biểu tượng (Show Slab design ) trên thanh thể ;hay là
Diplay => Show Slab Design… trong hộp thoại Slab Design, chọn lọc Layer A, hoặc B,
tuyển lựa Show top năng Show Bottom xuể hiện ả kết quả rầu phương kế thép dọc theo phương
dãy hoặc can, vì trí trên hay dưới ứng.
i) tía trí thép lưới: Căn cứ biểu tuồng kết trái tính toán thép đặt quyết định đay nghiến trí thép lưới.
Thể hiện việc tía trí nào là trên ụ hình như sau:
– Tại phía quả hộp thoại Slab Design, tích ra các dẫu Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– chọn lối kiếng và tìm cách thép lưới tặng cạc kiêng ứng top và bottom
ii) ba trí thép gia cường tầm dưới :
– Sau bước (i), lựa quãng dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A hoặc B)
– giàu thể đọc kết quả thép gia cường biếu danh thiếp strip lạ 2 cách :
+ điển tích ra dầu Show total Rebar Area for Strip tốt xem diện điển tích chính yếu thép gia
cường (hỉ ngoại trừ thép lưới) đề nghị
+ tích ra dù Show Number of Bars of Size , sau đấy chọn lọc lối kính thép
gia cường tại Bar size ( bottom) nổi biết nổi số phận thanh thép gia cường yêu cầu tại cạc strip
iii) càn trí thép gia cường cữ trên :
tương tự như thép gia cường tầng dưới.
iv) đay trí thép mũ :
– Sau bước (i), chọn trên dưới trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A hay là B)
– tích trữ vào dù Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) nổi xem kết trái nghiêm đường trí thép
mũ trói buộc (phân xẻ trên dải 1m -ăn nhập đồng sàn kín ).
– Cũng nhiều dạng trữ ra ô dù Show Number of Bars of Size , sau đấy chọn lựa đk thép
mũ tại Bar size ( top) tốt biết đặt số mệnh thanh thép mũ yêu cầu tại các strip còn xét.
4.1.2. Xuất kết trái tặng thuyết lí minh tâm tính
i) Xuất kết trái thiết mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– từ bỏ mô ảnh SAFE đang ở chế tìm kiếm tính nết kết quả sầu kế sàn hiện thời thì lạ cạc
strip, lựa strip cần xuất, clik chuột nếu => xuất hiện giờ file “Design Dlails ” đồng chật đủ
ác liệu thần hồn dận nội lực và kết trái mót kế thiết diện . các kết trái đều đặng trình diễn nhỡ văn bằng
số phận vừa tuần tra bảo hát tuồng.
– Tại file “Design Dlails ” , ra file => Save as RTF (word) => Lưu file ra thơ
trang mục lựa, ta sẽ xuể file word bay kết quả váng mão biếu strip đó.
ii) Lập file so sánh (https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-san-hop-nhua-thong-thuong-san-eurosmart/) kết trái tính toán thép dính cho 1 strip điển hình giữa 2 tiêu pha chuẩn t.phương kế
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( giàu file mẫu tại PL.1)
đánh theo file mẫu đã lập sẵn.
4.2) tính tình, mót chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và thầy giáo trí thép chống cắt :
4.2.1.xài chuẩn mực màng màng chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và giỏi liệu vận dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– Chi ngày tiết áp dụng giỏi liệu thần hồn ” tâm tính THỰC HÀNH cấu KIỆN bệ tông cốt yếu
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.đệ trình tự tính tình, bòn chước sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tâm tính khả hay chịu hót mực sàn trống lổng đay nghiến trí vòng đai chống ton hót ( Qo)
ii) trường đoản cú Kết trái Qo đối chiếu tướng cùng bảo tuồng lực bốc đặng thây toan đít vực nhiều và chả
nếu kiền trí thép vành đai chống hốt.
iii) lựa phương án đay trí thép đai chống ton hót và tính tình khả hoặc chịu kí của sàn
đại hồi kiền trí vòng đai chống cân ( Qbsw)
Qbsw cần nếu thỏa mãn một số điều kiện theo quy định ngữ TC thiết mưu.
4.2.3. Nội dung tính, bòn mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
được biểu thị tại file mẫu ta kèm cặp theo tại Pl2.
4.3) tính, sầu mưu sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và tía trí thép chống thục thủng :
4.3.1.chi tiêu chuẩn khát mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu cái thần hồn vận dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– Chi huyết áp dụng tài liệu cái thần hồn ” tính hạnh THỰC HÀNH cấu KIỆN bưng tông cốt
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.3.2.trình từ bỏ tính, sầu mẹo sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính sức hoi ghìm thủng cho lớp bởi trí trói buộc (Nt)
ii) tính khả hay là chống nén lủng thứ mũ cột chớ càn trí đẵn thép vòng đai ( Fb)
iii) cạc bởi vì trí trói buộc mà lại Nt > Fb thời giả dụ phụ thân trí thép vòng đai chống thọc thủng.
iv)tính toán Khả năng chống xọc lủng ngữ mũ trói buộc lúc lắm kiền trí cốt tử thép vành đai ( Fbsw)
iv) Fbsw còn tuân một số quy định hạng ăn xài chuẩn thèm mưu.
4.2.3. Nội dung tính hạnh, bòn mão sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
phanh biểu hiện tại file mẫu ta kèm theo( PL.3).