PDA

View Full Version : Phần mềm quản lý kho 2013


muaxuan20133
20-02-2013, 02:04 PM
1. GIỚI THIỆU:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO (Perfect Warehouse) là một phân hệ trong phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý kho chuyên nghiệp... Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất của Microsoft dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm. Sản phẩm Phần Mềm Quản Lý Kho đạt Giải Thưởng Sao Khuê 2011 của Hiệp Hội Phần Mềm Việt Nam (VINASA) và Bộ Thông Tin Truyền Thông kết hợp tổ chức.
2. DOWNLOAD:
Phần mềm Quản Lý Kho: Tại đây (http://software.perfect.com.vn/Perfect/Software/QLK/QLK.3.0.7.1.exe)
Quản Lý Kho Thuốc, Dược, TBYT: Tại đây (http://software.perfect.com.vn/Perfect/Software/QLK/QLKT.3.0.6.8..exe)
3. CHỨC NĂNG:
HỆ THỐNG:
- Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.
- Thiết lập số dư đầu kỳ.
- Thiết lập mật khẩu.
- …
DANH MỤC:
- Quản lý danh mục nhóm hàng hóa, khách hàng, nhà phân phối…
- Quản lý đơn vị tính, hạn sử dụng, giá bán…
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý thông tin nhân viên, bộ phận.
- …
NGHIỆP VỤ:
- Quản lý xuất, nhập, tồn kho.
- Nghiệp vụ chuyển kho.
- Nghiệp vụ lắp ráp.
- Nhật ký hàng hóa.
- …
BÁO CÁO:
- Báo cáo Tổng hợp số lượng nhập xuất tồn.
- Cảnh báo tồn kho quá hạn, tồn theo sản phẩm, yêu cầu đặt hàng...
- Báo cáo tổng hợp tồn kho.
- Dự báo tồn kho theo từng nhóm mặt hàng, theo hàng hóa…
- Báo cáo sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa…
- Báo cáo thẻ kho.


http://www.perfect.com.vn/Asset/Upload/Img/QLK/phanquyen.jpg


http://www.perfect.com.vn/Asset/Upload/Img/QLK/danhmuc.jpg


http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-truc-tuyen.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-truc-tuyen.html)
http://www.perfect.com.vn/trang-chu.html (http://www.perfect.com.vn/trang-chu.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-kho.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-kho.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoc-phi.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoc-phi.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cau-duong.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cau-duong.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-thuoc.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-thuoc.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cong-viec.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cong-viec.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-van-ban.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-van-ban.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-khach-hang.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-khach-hang.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-truong-hoc.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-truong-hoc.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-benh-vien.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-benh-vien.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-erp-quan-ly-nguon-luc-doanh-nghiep.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-erp-quan-ly-nguon-luc-doanh-nghiep.html)
http://www.perfect.com.vn/gioi-thieu.html (http://www.perfect.com.vn/gioi-thieu.html)
http://www.perfect.com.vn/san-pham.html (http://www.perfect.com.vn/san-pham.html)
http://www.perfect.com.vn/forum/ (http://www.perfect.com.vn/forum/)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html)