PDA

View Full Version : Phần Mềm Quản Lý Giày, Dép, Ví,


muaxuan20133
26-02-2013, 03:20 PM
Phần Mềm Quản Lý Giày, Dép, Ví, Thời Trang,…..(Perfect Sales) là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý doanh nghiệp như quản lý kho, thu chi, công nợ,….Phần mềm được xây dựng với nhưng công nghệ mới nhất của Microsoft dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chống sử dụng thành thạo phần mềm.


Tải phần mềm : http://download123.vn/cf/Images/sangnt/2013/1/download.png (http://www.perfect.com.vn/trang-chu.html)
Tại về (http://www.perfect.com.vn/trang-chu.html)

Hệ Thống:
- Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.
- Thiết lập số dư đầu kỳ.
- Thiết lập mật khẩu.
- Kết nối nhiều chi nhánh.
- ……

Danh Mục:
- Quản lý danh mục nhóm hang hóa, khách hàng, nhà phân phối…..
- Quản lý đơn vị tính, hạn sử dụng, giá bán,…..
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý thông tin nhân viên và bộ phận,….
- Quản lý in mã vạch cho hàng hóa.
- Quản lý lịch sử hàng hóa
- ……

Nghiệp vụ:
- Quản lý xuất, nhập, tồn kho.
- Quản lý chứng từ, công nợ.
- Quản lý bán hàng.
- Quản lý tồn kho.
- ……

Báo Cáo:
- Báo cáo, tổng hợp nhập xuất kho.
- Báo cáo tình hình kinh doanh, lợi nhuận,…
- Báo cáo tình hình thu chi, công nợ,…
- ……

muaxuan20133
27-02-2013, 01:45 PM
1. GIỚI THIỆU:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG (Perfect Sales) là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý doanh nghiệp như quản lý kho, thu chi, công nợ... Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất của Microsoft dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm. Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho các loại hình kinh doanh như quản lý siêu thị, chuỗi cửa hàng, chi nhánh, các loại hình doanh nghiệp khác nhau như thương mại, sản xuất, dịch vu. Sản phẩm Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng đạt Giải Thưởng Sao Khuê 2012 của Hiệp Hội Phần Mềm Việt Nam (VINASA) và Bộ Thông Tin Truyền Thông kết hợp tổ chức.
2. DOWNLOAD:
Phần mềm Quản Lý Bán Hàng : Tại Đây (http://software.perfect.com.vn/Perfect/Software/QLBH/QLBH.2.9.1.4.exe)
Tài liệu và video hướng dẫn: Tại Đây (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang.html) Tài Liệu (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang.html)
3. CHỨC NĂNG:
HỆ THỐNG:
- Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.- Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.- Thiết lập số dư đầu kỳ.- Thiết lập mật khẩu.- …
DANH MỤC:
- Quản lý danh mục nhóm hàng hoá, khách hàng, nhà phân phối…
- Quản lý đơn vị tính, hạn sử dụng, giá bán…
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý thông tin nhân viên, bộ phận.
- …
NGHIỆP VỤ:
- Quản lý xuất, nhập, tồn kho.
- Quản lý bán hàng.
- Quản lý công nợ.- Quản lý thu chi.
- …
BÁO CÁO:
- Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho.
- Báo cáo tình hình kinh doanh, lợi nhuận...
- Báo cáo tình hình thu chi, công nợ...
- …
http://software.perfect.com.vn/Perfect/Sao Khue/2012/giai-sao-khue-2012-vn.jpg


http://www.perfect.com.vn/Asset/Upload/Img/QLBH/nguoidung.jpg


http://www.perfect.com.vn/Asset/Upload/Img/QLBH/nhapkho.jpg


http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-truc-tuyen.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-truc-tuyen.html)
http://www.perfect.com.vn/trang-chu.html (http://www.perfect.com.vn/trang-chu.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-kho.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-kho.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoc-phi.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoc-phi.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cau-duong.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cau-duong.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-thuoc.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-thuoc.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cong-viec.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cong-viec.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-van-ban.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-van-ban.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-khach-hang.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-khach-hang.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-truong-hoc.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-truong-hoc.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-benh-vien.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-benh-vien.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-erp-quan-ly-nguon-luc-doanh-nghiep.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-erp-quan-ly-nguon-luc-doanh-nghiep.html)
http://www.perfect.com.vn/gioi-thieu.html (http://www.perfect.com.vn/gioi-thieu.html)
http://www.perfect.com.vn/san-pham.html (http://www.perfect.com.vn/san-pham.html)
http://www.perfect.com.vn/forum/ (http://www.perfect.com.vn/forum/)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html)
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html (http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html)

muaxuan20133
04-03-2013, 06:14 AM
Chaof buoi sang! up len nao!......................